Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Förslag om ett akutintag och om borgare som inte vill utvärdera

Vänsterpartiet hade vid  Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 18 jan förslag och reservationer i två ärenden, om  Närakuten i Uppsala och om den utvärdering som ska göras om Vårdvalet i landstinget . Så här säger Magnus Ahlkvist och Ove Heimfors, Vänsterpartiets representanter i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen:: ”Vi vill ha en akutmottagning i Uppsala! Medborgarna ska inte behöva veta om de ska åka till Ackis eller till Närkuten vid Samariterhemmets sjukhus. På Akademiska ska det finnas en dörr att gå in vid akuta sjukdomar – sedan ska en bedömning göras och man hänvisas antingen till vanliga akuten eller till primärvårdsaktuten. Dessa båda...

Kongress och öppna föredrag/seminarier

Detta händer under kongressen – Seminarier: 1.    Ekologisk Hållbarhet – Hur formar vi en ekonomi inom de planetära gränserna? Inledning: Christer Sanne, författare och utredare åt naturvårdsverket. I panelen: Mikael Malmaeus, forskare och författare; Annika Karlsson-Canyama, forskare inom komsumtionsfrågor; Pella Thiel, miljökommunikatör. Samtalsledare: Jens Holm (V) riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson. Fredag den 6 januari Kl. 12.30 – 14.00 Plats: Sal C Vid frågor Jens Holm 076-847 03 28 Emma Wallrup 070 – 573 54 51 2.    Boken om Syninge kursgård och studierna Hans Arvidsson berättar om boken Inte bara ett hus i Roslagen, en berättelse om Syninge kursgård och partiets...

S, V och MP vill ha städning för bättre vårdmiljö

Den 21 december lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en motion till landstingsfullmäktige i Uppsala län om att förbättra städningen på våra sjukhus för att minska antalet vårdrelaterade infektioner. Partierna menar att hygienkrav och –rutiner måste ständigt hållas aktuella och bli bättre för att minska infektioner. Städningen av vårdsalar, operationssalar och andra vårdmiljöer måste fungera och finnas till hands när det behövs. – Arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner är av nödvändighet starkt prioriterat. Städningen av vårdsalar, operationssalar och andra vårdmiljöer är en viktig del i det arbetet, menar Vivianne Macdisi, landstingsråd för Socialdemokraterna Nuvarande avtal om städtjänster löper till...

Åk gratis med barnvagn!

I Uppsala län måste den som reser med barn i barnvagn idag betala avgift på bussen. Detta innebär att förälder/anhörig med barn i barnvagn måste lämna barnet ensamt i vagnen, alternativt tränga sig fram genom bussen med ett barn på armen, för att stämpla sitt kort. Det är inte så enkelt, särskilt på stadsbussarna. Därför har nu Vänstern i landstinget lämnat in en motion  om det ska bli gratis att ha med barnvagn med barn på bussarna. Motion barnvagn o buss nov 2011 Se inslaget i TV4 nyheterna här, öppnas i eget fönster: http://www.tv4play.se/?videoId=1.2386034  

Ja till mer vård – Nej till höjda taxor och avgifter!

Låt behoven styra – inte vårdbolagen! Vänsterpartiet i landstinget presenterar här sitt förslag till Landstingsplan och budget 2012-2014, inför Landstingsstyrelsen 31 oktober och Landstingsfullmäktige 21-22 november Hela vårt budgetalternativ finns i bifogad fil nedan – här i korthet våra förslag: • Vänsterpartiet vill slopa vårdavgifterna för barn och ungdomar. • Vänsterpartiet säger nej till höjda patientavgifter. • Vänsterpartiet säger nej till höjda taxor inom kollektivtrafiken. • Vänsterpartiet avsätter 65 miljoner kronor  till mer specialistsjukvård för att klara vårdgarantin. • Vänsterpartiet gör ingen uppräkning på ersättningen för vårdcentralsuppdrag. • Vänsterpartiet utgår från att den landstingsdrivna primärvården får använda överskott av det...

Allt finns på film!

Konferensen om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi dokumenterades och föredragen finns att se på ABF-play. Här nedan en länk till det sista föredraget men på samma sida kan du söka upp fler inspelningar från samma konferens.   Föredrag med Peter Söderbaum och Stellan Hamrin

Uppsala län väljer kongressombud

Igår postades provvalet och senaste Upplandsfolket till alla medlemmarna i distriktet. Här kan du se vad som ska vara med i ett fullständigt utskick. Saknar du något så hör av dig till expen.      

Ekonomi, demokrati och ekologi

Kom med till en spännande diskussion om våra framtida ödesfrågor. Hur ska vi ta makten över det vi producerar och konsumerar? Hur ska demokratin nå fler? Vad behöver vi göra för att inte utarma jordens resurser? Lördagen den 24 september kan du höra en mängd intressanta föreläsare, ställa dina frågor och diskutera med andra. Se hela programmet på Grand i menyn ovan: EDEE-konferens.

Direktbuss mellan Resecentrum och Akademiska!

Vänsterpartiet i landstinget har nu  lämnat in en motion till landstingsfullmäktige  om bättre kollektivtrafik till sjukhusområdet. I motionen påtalas behovet av en bra förbindelse till sjukhuset som också kör inom sjukhusområdet och släpper av folk på rätt ställen. En kollektivtrafiklinje som har täta turer från resecentrum skulle leda till minskad biltrafik och därmed minska behovet av parkeringsplatser. Läs hela motionen i länken nedan: Matarbussmotion V maj2011