Nyheter

Förtrycket i Turkiet hårdnar alltmer

Uttalande av Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse med anledningen av sitautionen i Turkiet I samband EU-avtalet med Turkiet som innebär att EU bistår med pengar mot att Turkiet inte släpper igenom flyktingar till EU blundar omvärlden för de övergrepp som sker mot landets kurder. Sedan i juli förra året har flera städer invaderats med militär och utegångsförbud införts i flera omgångar, vilket lett till att civilbefolkningen inte haft tillgång till bland annat el och vatten.
 Städer har jämnats med marken av militärens bomber och flera kurdiska medier har rapporterat att militären även använt sig av kemiska vapen, civilbefolkningen främst kvinnor och...

Vårdbehoven i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag

2016-05-30 PRESSMEDDELANDE Vårdbehoven i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår en minskning av vårdens resurser med en kvarts miljard under de kommande åren. Det är resultatet av det en-procentiga sparkravet som läggs på alla styrelser och förvaltningar, varje år. Det kommer att innebära fortsatta långa vårdköer. Vänsterpartiet sätter patienterna främst och ser till vårdbehoven. Vårdköerna har växt kraftigt det senaste året och befolkningsökningen beräknas bli högre än tidigare samtidigt som antalet äldre blir allt fler. Det är främst Akademiska sjukhuset som behöver mer resurser för att korta vårdköerna men också för en hållbar personalsituation. Fler händer i vården...

Rapport från partikongressen i Örebro 5-8 maj

Vänsterpartiet Uppsala län har med tio ombud och två ersättare deltagit vid partiets kongress i Örebro 5-8 maj. Här rapporterar Tobias Smedberg, delegationsledare för Uppsala läns kongressombud, från dagarna i Örebro. Kongressen behandlade en rad mycket stora frågor varför den pågick en dag längre än normalt. Vi antog ett ekologisk-ekonomiskt program vilket syftar till att staka ut vägen för hur vi ska kunna skapa en ekonomi som ryms inom de resurser vårt enda jordklot har att erbjuda. För fjärde kongressen i rad valde kongressen att jämfört med partistyrelsens förslag skärpa skrivelser och tuffa till vår politik inom det miljö- och...

1 200 demonstrerade med Vänsterpartiet 1 maj

Årets förstamajdemonstration samlade över 1200 deltagare som i det sköna vårvädret traditionsenligt tågade från Vaksala torg till Slottsbacken. Därmed var Vänsterpartiet åter det med god marginal största första majtåget i Uppsala. Väl i Slottsbacken bjöds på tal av vårt kommunalråd Ilona Szatmári Waldau, Petri Perälä från Transportarbetareförbundet Avd 41, Ung vänsters Felix Yamba Yamba och Miranda Cox från Vänsterns Studentförbund. Avslutade gjorde årets huvudtalare Ulla Andersson, vice partiordförande och partiets ekonomisk-politiska talesperson. Ulla talade om vilken skillnad Vänsterpartiet och den politik vi driver gör, trots att vi inte sitter med i regeringen. Ung Vänsters kör Röda Lågan bjöd på uppskattad...

1 maj är en dag av gemenskap och sammanhållning och i länet demonstrerar Vänsterpartiet i Uppsala och Enköping. Uppsala 11:45 Samling. Uppsalas största 1 maj-tåg samlas på Vaksala torg. Där blir det musik och dans, och för de yngre deltagarna finns det även ansiktsmålning med mera. 12:45 Avmarch. Vi marscherar tillsammans mot Slottsbacken, där vi får höra tal från bland annat Ulla Andersson, Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson, Petri Perälä, Transportarbetareförbundet Avd 41, Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd V. Utöver talen så blir det sång, fika och härligt gemenskap! Enköping Samling på Stora torget kl 09.45. Tal av Em Forslund och...

Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken

2016-04-20 PRESSMEDDELANDE Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken På dagens presskonferens meddelade Miljöpartiet att de tillsammans med Socialdemokraterna vill höja taxorna i kollektivtrafiken. Länskortet ska nu höjas från dagens 750 kr till 795 kr. Även taxorna för enkelresor ska höjas. Annat lät det efter valet då Miljöpartiet i majoritetsförhandlingarna drev igenom en sänkning av länskortet till 500 kr. Den överenskommelsen bröt senare Miljöpartiet och Socialdemokraterna och nu får vi istället se höjningar. – Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt. Nu blir det kanske krångligare för vissa grupper enligt det nya linjeförslaget men framför allt dyrare, säger Sören...

Ilona Szatmári Waldau och Sören Bergqvist kommenterar budgeten

Kyrkan Vänsterpartiet driver igenom historisk satsning på välfärden Vänsterpartiet och regeringen är överens om att budgeten ska innehålla tio miljarder extra till kommuner och landsting. Det innebär ytterligare pengar till välfärden i Uppsala. Regeringen går nu Vänsterpartiets krav till mötes, det blir tio miljarder extra till välfärden. Pengar som ska bli ett permanent tillskott till kommuner och landsting i hela landet. – När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet resulterar det i mer pengar till välfärden, det ger möjlighet att göra nödvändiga investeringar i äldreomsorg, utbildning och...

Vänsterpartiet drev igenom historisk satsning på välfärden

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 3.36.04 em Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen. -Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Satsningen på de...

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05 YTTRANDE Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget. Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar...

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på...