Vård och omsorg

Slå vakt om distriktssköterskemottagningarna!

Nyligen drogs förslaget om att lägga ner distriktssköterskemottagningen i Morgongåva tillbaka. Men det innebär inte att mottagningen kommer att öppna igen. Nu vill Vänsterpartiet slå vakt om både mottagningen i Morgongåva och de övriga distriktssköterskemottagningarna i länet.

– Länets befolkning ökar och de flesta orter växer. Vårdbehoven kommer inte att minska utan snarare öka. Därför är det viktigt att vi värnar om distriktssköterskorna och det arbete de utför, säger Neil Ormerod, Vänsterpartiets ledamot i Vårdstyrelsen.

Svårigheten att rekrytera personal, som gjort att mottagningen i Morgongåva har hållit stängt sedan 2015, kvarstår. Vänsterpartiet vill nu undersöka andra lösningar för att upprätthålla distriktssköterskeverksamheten, både i Morgongåva och på andra håll i länet. Därför lägger vi ett initiativärende i Vårdstyrelsen om att snarast ta fram förslag på hur verksamheten ska säkras.

– Mobila mottagningar skulle kunna vara en lösning, en annan möjlighet är att samarbeta med kommunerna om lokaler. I Morgongåva finns till exempel Rungården som ett möjligt alternativ. Det viktiga nu är att mottagningen kommer igång igen, säger Sören Bergqvist, regionråd V, Region Uppsala.

Skriv en kommentar