Internationellt

Lars Thor: Turkiet bedriver olaglig underrättelseverksamhet i Sverige

Jag vill börja med att tacka er för ert hälsningsanförande vid vår distriktsårskonferens i Knivsta och att ni bjudit in Vänsterpartiet i Uppsala län till er årskongress idag

Jag och Vänsterpartiet i Uppsala län är oroade över den demokratiska utvecklingen i Turkiet. Utvecklingen i Turkiet har länge gått åt fel håll. President Erdoğans styre blir allt mer auktoritärt och odemokratiskt. Dagligen kränks och inskränks de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

För Vänsterpartiet är det viktigt att i ord och i handling stötta de modiga män och kvinnor som står upp för de mänskliga rättigheterna och demokrati i Turkiet.

Vänsterpartiet vill att Sverige och EU talar klarspråk om utvecklingen i Turkiet och att man häver flyktingavtalet med landet. Det är inte rimligt att idag betala ut miljardbelopp till Turkiet och göra Erdogan till EU:s gränspolis. Miljarderna blir ett stöd för utvecklingen mot en diktatur i Turkiet
På senare tid har vi sett hur den Turkiska regeringen med Erdogan i spetsen arresterat HDP:s ordförande, parlamentariker, folkvalda politiker, partimedlemmar, sympatisörer och journalister.

Turkiet kartlägger dessutom oppositionella i Sverige

Flera personer som jobbar för den turkiska staten i Sverige är inblandade i systematisk kartläggningen av regimkritiker. Man upprättar listor över så kallade ”landsförrädare” och skickar listorna till hemlandet och man försöker förmå personer i Sverige att ange vänner och bekanta

Svenska Säkerhetspolisen säger att så här får man inte göra i Sverige och kallar det för olovlig underrättelseverksamhet.

Den kommande folkomröstningen handlar om att ta ställning till en ny konstitution som om den går igenom kommer innebära ännu mer makt åt Erdogan, som i praktiken får diktatoriska befogenheter och kontroll över landets politiska, militära och juridiska system. Alla som driver nej-linjen pekas ut som landsförrädare och anti-turkiska.

Vänsterpartiet Uppsala län uppmanar alla röstberättigade

  • Rösta NEJ i folkomröstningen, NEJ till mer makt år Erdogan

Vänsterpartiet Uppsala län uppmanar Turkiet att:

  • Släpp alla politiska fångar fria.
  • Att turkisk militär omedelbart skall lämna alla kurdiska byar och städer
  • Stoppa Erdoğans förtryck i Turkiet

Anförande av Lars Thor, distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län, vid NCDK:s årmöte i Uppsala 2 april 2017

Skriv en kommentar