Internationellt

För en humanare flyktingpolitik

Vänsterpartiet i Uppsala län ställer sig bakom ett amnestikrav för de ensamkommande barn som vistats ett år eller längre i Sverige. De ensamkommande drabbas extra hårt av regeringens inhumana migrationspolitik.

Många faktorer bidrar till en stor osäkerhet och otrygghet för dessa barn:

– Handläggningstiderna har ökat från 195 dagar 2015 till 460 idag, för de afganska barnen ända upp till 490 dagar

– Nu kan tillfälliga uppehållstillstånd ges

– Nu utvisas ensamkommande barn till Afghanistan samtidigt som svenska myndigheter uppmanar svenska medborgare att inte resa dit. Ett barn som aldrig satt sin fot i Afghanistan och utan att ha anhöriga där kan alltså utvisas dit.

– Migrationsverket skriver upp åldern utan att åldersbestämningar har gjorts. Dessa är i sig rättsosäkra. och kan leda till att ett 16-årigt barn kan bli utkastat från sitt boende och skola med en dags varsel.

Allt detta har lett till att vi idag ser en oroväckande ökning av självskadebeteende och självmord. Dessutom ser vi en ökning av drogmissbruk, framförallt rökheroin, bland de ensamkommande.

Den politik som nu förs, med de ovan beskrivna konsekvenserna, leder till att integreringen blir så mycket svårare. Vi ger inte dessa barn och ungdomar som får stanna en ärlig chans till ett så bra liv som möjligt i sitt nya hemland. Våra ensamkommande barn och ungdomar är både en möjlighet och en risk för oss. Möjlighet för att de är unga människor med resurser som klarat av att ta sig hit genom svåra strapatser, men med svåra trauman bakom sig och utan närhet till familj och utan andra nära sociala kontakter.

Vänsterpartiet i Uppsala län anser att

  • att barn som redan integrerats med boende och skolgång inte skall flyttas
  • att de rättsosäkra åldersuppskrivningarna upphör
  • att amnesti med permanenta uppehållstillstånd ges de ensamkommande

Skriv en kommentar