Nyheter

Regeringen måste ta ansvar för transitflyktingarna

Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

Frivilligkrafterna ska inte lämnas ensamma med ansvaret för transitflyktingarna.
– Nu måste regeringen ta ett övergripande ansvar för hur ansvarsfördelning och samordning ska se ut, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

En del av dem som nu kommer till Sverige söker inte asyl här utan vill vidare. Det har rått stor oklarhet om vem som ansvarar för flyktingar på genomresa medan de är i Sverige. De insatser som hittills gjorts av frivilligorganisationer har varit fantastiska. Frivilliga har ställt upp och på dagar, kvällar och nätter lagat mat, delat ut sängkläder, gett råd och samtalat med trötta, traumatiserade vuxna, lekt med barnen och ordnat insamlingar. Men nu krävs att regeringen visar hur ansvarsfördelning och samordning av insatser kring framförallt flyktingar på genomresa ska se ut. Situationen på många håll i landet, främst Malmö, Göteborg och Stockholm, är ohållbar.

– De senaste veckorna har frivilliga visat vägen i att välkomna människor på flykt till trygghet och gemenskap. Jag är otroligt stolt och imponerad över det engagemang som finns, men det är inte hållbart i längden att överlämna allt detta åt civilsamhället, säger Christina Höj Larsen.

Nu ställer Vänsterpartiet, som första parti på central nivå, tre krav:
1. Att regeringen tar ansvar för att klarlägga ansvarsfördelning och hur insatser kan samordnas kring transitflyktingar
2. Att regeringen tar ansvar för att flyktingar som vill vidare kan nå sitt slutmål.
3. Att storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö upplåter lokaler för övernattning för flyktingar på genomresa i Sverige.

Detta kommer nu Vänsterpartiet att driva på kommunal nivå i storstadskommunerna.

– Det här är en angelägenhet för hela Sverige. Den här svåra situationen kan bli långvarig och rutterna kan komma att ändras. Det är dags att regeringen kliver in och tar sitt ansvar på allvar, säger Christina Höj Larsen.

Skriv en kommentar