Nyheter

Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna

Jonas Sjöstedt talade idag inför över tusen vänsterpartister som samlats på Vänsterdagarna i Malmö. En stor del av talet handlade om hur Vänsterpartiet ska få med sig regeringen på de omfattande reformer Sverige behöver.

– Nu är vi färdiga med mandatperiodens första år. Symbolerna för den borgerliga regeringsperioden är på väg bort, nu är det dags att skapa det man ska minnas av de här fyra åren. Mina vänner, nu ska vi växla upp.

Ett budskap i talet var att det är Vänsterpartiet uppgift att komma med idéerna och ingjuta det nödvändiga självförtroendet i ett mer offensivt rödgrönt projekt.

– Om vi får med oss många andra kan vi tillsammans se till att regeringen överger den ängsliga ekonomiska politik om krona för krona som de ärvt av borgerligheten. Tillsammans kan vi skapa ett skattesystem som omfördelar. Vi kan trappa ned de orättvisa ränteavdragen och använda pengarna betydligt bättre. Det är rätt att låna till investeringar när räntan är noll och arbetslösheten hög.

– För att lyckas åstadkomma en genomgripande politisk förändring måste vi få samhällsdebatten att handla om arbetslösheten. Om bostadsbristen. Om personalbristen i äldreomsorgen. Om att det faktiskt finns resurser. En sådan förskjutning av samhällsdebatten förutsätter att arbetarrörelsen för fram förslag till lösningar. Det förutsätter att hela vårt parti är aktivt och att vi får andra med oss.

Se talet
Läs hela talet (pdf)

Skriv en kommentar