Nyheter

Miljardsatsning på miljonprogrammet

Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om att satsa en miljard kronor årligen på att rusta upp och energieffektivisera framför allt miljonprogrammens bostäder. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2016.

För att få ta del av upprustningsstödet krävs att det sker en omfattande renovering, att renoveringen innebär betydande energieffektivisering och att hyreshöjningarna efter renoveringen begränsas. Stödet ska gå till renoveringar som annars inte skulle ha blivit av.

– Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att införa ett upprustningsstöd riktat till boende i flerbostadshus. Jag är därför glad över att Vänsterpartiet och regeringen är överens om att miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

På 60- och 70-talet byggdes det över en miljon bostäder i Sverige. Renoveringsbehovet bedöms idag vara akut i nästan en halv miljon av dessa bostäder.

På senare år har flera fall uppmärksammats där bostäder i miljonprogrammet förfallit. Samtidigt finns det många exempel på att när renoveringar och ombyggnationer kommit till stånd så har de inneburit så stora hyreshöjningar att många inte haft råd att bo kvar i sina hem.

Förslaget är en del av budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Skriv en kommentar