Nyheter

Veteraner tackades för 40 år i partiet

Håkan Hansson, Robin Dahl och Krister Forsman uppmärksammas för sina 40 år i partiet. Jacob Johnson förärar partiets speciella veterannål.

Håkan Hansson, Robin Dahl och Krister Forsman uppmärksammas för sina 40 år i partiet. Jacob Johnson förärar dem partiets speciella veterannål.

Vänsterpartiet växer sedan ett par år tillbaka så det knakar med massor av nya medlemmar. Några har dock varit med längre vilket uppmärksammades på distriktsårskonferensen i Tierp 29 mars när fem veteraner  tackades för sina minst 40 år i partiet.

– Det har varit väldigt roliga år och lärorika år i Vänsterpartiet vilket jag måste säga har bidragit mycket till min livskvalitet, sa Robin Dahl, som tidigare också varit gruppledare i landstinget och nu senast sammankallande i distriktets valberedning.

Övrgia veteraner som i år varit medlemmar i partiet i 40 år är Tord Johansson och Krister Forsman.

Tord var bland annat ordförande för Uppsalakretsen under slutet av 80-talet då stor medlemstillströmning i slutet av 1970- och början av 1980-talet ledde till att partiföreningen delades i tre delar: Gottsunda, Västra och Öster om Fyris. Tord var även en trogen gäst hos och stödjare av Vänsterparitets Bokcafé så länge det fanns (2007).

Krister var först aktiv i ungdomsförbundet och som Tord även aktiv i Bokcafét. Krister satt i Uppsalas styrelse på 70-talet och var även vice ordförande och ordförande 1977-78.

Även Håkan Hansson deltog på distriktsårskonferensen och uppmärksammades för att ha varit medlem i partiet sedan 1970.

Partiet uppmärksammade också särskilt Bertil Carlsson som varit medlem i partiet sedan 1944. Han hade inte möjlighet att delta, men fick ett särskilt omnämnande.

Samtliga närvarande mottog varma applåder och förärades partiets speciella veterannål.

Skriv en kommentar