Nyheter

Val av landstingsråd och gruppledare

Måndagkvällen den 13 oktober sammanträdde distriktsstyrelsen för att fatta beslut i frågan om landstingsråd och gruppledare.

Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gör att vi nu har möjlighet till det i landstinget.

Under våren och sommaren fanns det två kandidater till landstingsråd. Strax före distriktsstyrelsemötet den 28 september drog en av kandidaterna tillbaka sin kandidatur. Distriktsstyrelsen uttryckte ändå en önskan om två landstingsråd i enlighet med våra maktdelningsprinciper och gav i uppdrag till valberedningen att återkomma med ett sådant förslag.

Distriktsstyrelsen beslutade den 13 oktober:

  • att partiet under kommande mandatperiod ska företrädas av två landstingsråd som ska verka tillsammans och på lika villkor
  • att utse Sören Bergqvist till landstingsråd med 55 procent av landstingsrådsarvode
  • att tillsvidare vakantsätta en landstingsrådspost som prövas om ett år, dvs i oktober 2015
  • att utse Sören Bergqvist till gruppledare tillsvidare
  • att distriktsstyrelsen så snart förhandlingarna om de ekonomiska resurserna är avslutade tillsammans med landstingsgruppen utformar riktlinjer för anställning av politisk/politiska sekreterare

Distriktsstyrelsen valde som framgår i beslutet att lämna en av platserna vakant. Intentionen är att tillsätta ett landstingsråd till om ett år. Den nya landstingsgruppen hinner då formera sig och fler kandidater får då chans att komma fram.

Skriv en kommentar