Nyheter

Vänsterpartiets Distriktsordförande uppmanar till stöd till Gaza!

I ett brev till de övriga partierna i Uppsala och Uppsala län uppmanar Vänsterpartiet till stöd till de drabbade i Gaza.

– Speciellt barnen är mycket utsatta, de behöver allt humanitärt stöd vi kan ge dem. Många är svårt traumatiserade. De har mist familj och släkt och upplever varje dag nya bombningar och lever i skräck. Hittills har över 300 barn dött i Israels urskiljningslösa dödande och massakrer på Gaza, säger Jeannette Escanilla, distriktsordförande.

Sedan angreppet startade har nästan 2000 palestinier dödats, 80 procent av dem är civila. Sjukhus, FN-skolor och flyktingläger har bombats, utan hänsyn till det svåra lidande det skapar.
– Det är dags att ge de drabbade den hjälp vi kan ge. Allt behövs. Medicinsk utrustning, mediciner, kläder, filtar, livsmedel, ja allt, säger Jeannette Escanilla.

Man kan välja olika kanaler. Hjälporganisationer eller andra solidaritetsorganisationer. T.o.m. Radiohjälpen är nu inne i arbetet. Det går också att anordna egna transporter. Exempelvis har Södersjukhuset i Stockholm skickat medicinsk utrustning via en svensk-palestinsk läkarorganisation.
– Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län, kan rädda liv och göra något! avslutar Jeannette.

Kontakt
Jeannette Escanilla
070 – 932 72 10
Distriktsordförande Uppsala län (V)

Skriv en kommentar