Nyheter

Plan och budget 2014–2016

Läs Vänsterpartiets budgetförslag i landstinget för 2014 som pdf:

Budget 2014
Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag
Starkt fokus på patienterna i vårdköerna och på kommande vårdbehov. 75 mkr satsas på
vårdköer och för att bygga ut den egna vården. Akademiska sjukhuset får behålla de ca 49
mkr som idag betalas i internränta för att stärka och förbättra arbetsförhållandena.
Sjuksköterskor som går specialistutbildning ska ha lön under studietiden. Personalpolitiken
måste utvecklas och en reell rätt till heltid införs. Lönerna ska vara rättvisa och jämställda.
Barnens rättigheter ska stärkas och barnavgifterna i vården avskaffas. Åldern för gratis
tandvård ska successivt höjas och barn ska ha fria glasögon upp t o m grundskolan.
Biljettpriserna i kollektivtrafiken höjs inte generellt men ska ses över för att öka resandet i
starka stråk.
Mer vård för att klara vårdbehoven och vårdgarantin 75 mkr
Personalinsatser, bl a betald utbildning för specialistsjuksköterskor 22 mkr
Fria glasögon till barn och ungdomar t o m grundskolan 7 mkr
Fria besök för barn och ungdomar 7 mkr
Fri tandvård upp till 25 år – ett år i taget 5 mkr
Nej till höjda taxor i kollektivtrafiken och fria resor för barnvagnar 20 mkr

Vänsterpartiets satsningar kostar 136 mkr

Vilket motsvarar 20 öre i skattehöjning. Vänsterpartiet föreslog redan ifjol en skattehöjning på
50 öre medan den nödvändiga skattehöjningen bara blev 30 öre.

 

För mer information kontakta:
Sören Bergqvist, landstingsråd
[email protected], mobil 070-3587578
eller
Ove Heimfors, pol. Sekr
[email protected], arb 018-611 6022

Skriv en kommentar