Okategoriserade

3800 nya jobb i Uppsala län med Vänsterpartiets budget

Jacob Johnson och Jeannette Escanilla bläddrar bland alla bra förslag från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 3800 antal nya jobb i Uppsala län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 59 procent sedan 2006, visar nya siffror.

– Arbetslösheten är ett jättestort problem, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa 3800 antal nya jobb inom skola, vård och omsorg samt lärlings- och traineeanställningar, säger Jacob Johnson, riksdagsledamot Vänsterpartiet i länet.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

– Det behövs fler som arbetar inom välfärden för att höja kvaliteten. Skolan, vården, omsorgen och övrig välfärdsverksamhet behöver generellt sett mer resurser. Många som arbetar inom dessa verksamheter upplever en allt mer stressig arbetsmiljö och att man inte räcker till. Så behöver det inte vara, säger Jeannette Escanilla. distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

Jacob Johnson
riksdagsledamot (V)
ledamot skatteutskottet

Jeannette Escanilla
distriktsordförande (V)
Vänsterpartiet Uppsala län

Skriv en kommentar