Uncategorized

Förslag om ett akutintag och om borgare som inte vill utvärdera

Vänsterpartiet hade vid  Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde 18 jan
förslag och reservationer i två ärenden, om  Närakuten i Uppsala och om den
utvärdering som ska göras om Vårdvalet i landstinget .

Så här säger Magnus Ahlkvist och Ove Heimfors, Vänsterpartiets representanter i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen::

”Vi vill ha en akutmottagning i Uppsala! Medborgarna ska inte behöva veta
om de ska åka till Ackis eller till Närkuten vid Samariterhemmets sjukhus.
På Akademiska ska det finnas en dörr att gå in vid akuta sjukdomar – sedan ska
en bedömning göras och man hänvisas antingen till vanliga akuten eller till
primärvårdsaktuten. Dessa båda akuter ska ligga nära varandra, om det är
möjlig ”vägg i vägg”, och ha ett bra samarbete”

”Borgarna verkar vilja göra en snabb utvärdering av Vårdvalet inom
primärvården. Vi tycker det är synd och vi föreslog pengar och tid för en
djupare utredning. Det finns många frågor som skulle vara intressanta
att belysa, oavsett vad man tycker om Vårdvalet.
Tror inte borgarna på Vårdvalets välsignelser eftersom man inte verkar vilja
få det ordentligt granskat?”

Här nedan kan ni se de beslut som togs i dessa båda frågor och
Vänsterpartiets alternativa förslag:

HSS 2012-01-18 Ärende 24 Utvärd. Vårdval Reserv V

HSS 2012-01-18 Ärende 23 Närakut Reserv. V

HSS 2012 Beslut Utvärdering Vårdval

HSS 2012 Beslut upphandling Närakut

 

 

 

Skriv en kommentar