Uncategorized

Uttalande: Vatten en mänsklig rättighet!

Vatten en rättighet som kapitalintressen vill privatisera för vinster. iClipart.

FN:s generalförsamling har i en resolution 28 juli på initiativ av Bolivia slagit fast att tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Men uppseendeväckande nog ställde inte sig den borgerliga svenska regeringen bakom resolutionen utan gjorde som USA, Storbritannien, Australien med flera och avstod vid voteringen.

Det var en allvarlig och felaktig markering från miljöminister Anders Carlgren och hans regeringskollegor. Carlgren hänvisar till att resolutionen inte är juridiskt bindande. Men då missar han poängen. I ett läge när kampen om vattentillgångarna hårdnar som till exempel i Palestinafrågan är det viktigt att världssamfundet slår fast att rent vatten ska vara en rättighet och inte en handelsvara.

Sverige har under en centerpartistisk miljöminister valt att bilda allians med världens ledande förespråkare för marknadsfundamentalism och privatiseringar av naturtillgångar. Symptomatiskt nog följdes detta av Maud Olofssons förslag att privatisera delar av Vattenfall.

Rent vatten ska vara en mänsklig rättighet och den svenska staten ska använda och utveckla Vattenfall i miljöomställning och för säker energiförsörjning.

Vänsterpartiet Uppsala Län 2010-08-01

Distriktsstyrelsen

Jacob Johnson, riksdagsledamot e.u.

Skriv en kommentar