Uncategorized

V överklagar beslut till förvaltningsrätten

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) har på eget bevåg och utan
befogenheter undertecknat en överenskommelse med Östhammars kommun om
närvård. Varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsstyrelsen har
berett ärendet trots att överenskommelsen innebär ett långtgående åtagande
från landstingets sida. Tre dagar före undertecknandet sammanträdde
landstingsstyrelsen utan att ärendet redovisades eller informerades om.
Erik Weiman har inget rätt att för landstingets räkning teckna bindande
avtal med en extern part. Jag har därför idag till Förvaltningsrätten i
Uppsala inlämnat en överklagan av Erik Weimans beslut att ingå
överenskommelsen.

Förutom det felaktiga handlandet i sig finns det i ärendet en hel del
oklara frågor som borde ha beretts av landstingsstyrelsen. Det finns i
överenskommelsen inga siffror på hur stort det ekonomiska åtagandet är.
Förslaget om en nårvårdsenhet påverkar den geriatriska verksamheten som
idag finns i Östhammar. Personalen där har informerats om att den
avdelningen i kommer att stängas men någon samverkan med de fackliga
organisationerna har inte genomförts. Det är också oklart vad som händer
med personalen, kommer de att erbjudas anställning på den nya kommunala
enheten eller inte?

Sören Bergqvist, V, landstingsråd

Skriv en kommentar