Okategoriserade

Det är långsiktig energipolitik vi vill ha!

I en kommentar till det rödgröna samarbetets start i Bommersvik skriver DNs krönikör Henrik Brors i DN 10/2 att ”tvåblockspolitiken” fått sitt första offer – en långsiktig kärnkraftspolitik http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=882374. Men det är ju inte en långsiktig kärnkraftspolitik som behövs utan en långsiktig energipolitik – en politik för klimatet, miljön, jobben och välfärden.

En sådan politik ska vila på följande strategier:

Energieffektivisera – vi vet att det fortfarande går att spara mycket energi inom industrin, transporter, boendet mm

Kraftig utbyggnad av förnyelsebara energislag som vind- och vågkraft

Avveckling av kärnkraften allteftersom ny förnyelsebar energi byggs ut och energianvändningen blir effektivare.

Kärnkraften med sina avfallsproblem och strålningsrisker kan göras
till den parantes som svenska folket beslutade om i folkomröstningen.
Dessutom kommer utvecklingen av de nya energikällorna skapa många jobb.

Brors beklagar sig över att det blir strid om kärnkraftspolitiken.
Men det är ju tvärtom bra att det svenska folket får klara alternativ i
energipolitiken att ta ställning till. Borgarnas satsning på kärnkraft,
ledningar för fossilgas, utbyggda elkablar till kontinenten med högre
priser i Sverige som följd och en dyr, osäker, oklar satsning på
kärnkraft eller det rödgröna lagets satsning nu på förnyelsebar energi
för jobben och klimatet.


http://jacob.johnson.riksdagsvanstern.org/

 

Skriv en kommentar