Okategoriserade

Nu måste vi överallt ta initiativ till höjda kvinnolöner!

Förra valrörelsen drev Vänsterpartiet hårt frågan om kvinnolöner och krävde 10 miljarder i statliga pengar riktade till kvinnor i offentlig sektor. Visserligen har kommuner och landsting fått 16 miljarder i ökade statsbidrag men inget har varit öronmärkt för högre kvinnolöner. Effekten är dock att allt fler kommuner och landsting har en ekonomi i balans och därför måste kraven på ekonomiskt utrymme för kvinnolöner komma nu inför kommande mandatperiod

Under nuvarande mandatperiod har en arbetsvärdering genomförts i landstinget. Utfallet visade på sex kvinnodominerade yrkesgrupper som låg för lågt i lön i förhållande till själva värderingen. Kostnaden för att lyfta dessa till lägsta möjliga lönenivå var 36 miljoner kronor. Dessa fördelades på tre år á 12 miljoner kronor med start januarilönen 2005, nästa utbetalning januari 2006 och med sista utbetalning januari 2007. Då har landstinget som arbetsgivare tagit sitt ansvar för den felaktiga lönestrukturen.

I fredags gjorde vi ett utspel om satsning på kvinnolöner i landstinget och i Uppsala kommun. Vänsterpartiet vill fortsätta att höja kvinnors och kvinnodominerade yrkesgruppers löner i landstinget och vill därför satsa ytterligare minst 36 miljoner kronor under nästa mandatperiod. Hur dessa medel ska fördelas mellan olika yrkesgrupper får den fortsatta arbetsvärderingen och lönekartläggningen utvisa. De med lägsta lönerna ska dock prioriteras. I Uppsala kommun föreslog vi att en arbetsvärdering ska genomföras och att tio miljoner kronor per år avsätts för att ta ansvar för utfallet och för att höja de lägsta gruppernas löner.

Vi fick en spalt i UNT om vårt utspel och jag blev intervjuad av Radio Uppland men vet inte om det sändes. Det som också har hänt är att Miljöpartiet omedelbart ställde sig bakom vårt krav i kommunen, deras landstingsråd tycker det verkar vara OK och nu avvaktar vi vad Socialdemokraterna säger. Det finns alltså stora möjligheter att vi kan presentera den nuvarande majoritetens vilja att satsa på höjda kvinnolöner.

Vi kan alltså ställa krav, få fokus på frågan och även få med oss andra på våra krav. Låt oss göra samma sak i fler kommuner. Underbetalda kvinnor ska inte finansiera vår välfärd!

Sören Bergqvist
2006-08-22

Skriv en kommentar