Okategoriserade

Hälsan – en fråga om klass och kön

Nu finns Vänsterpartiets landstingspolitiska program för nästa mandatperiod tryckt och färdig. Men du kan även ladda ned den här.
Landstingspolitiskt program2007 – 2010
Detta är ett landstingspolitiskt program för
Vänsterpartiet i Uppsala län.
”Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv.
Vi vill ha en tandvårdsförsäkring värd namnet. Tänderna är en del av kroppen. Vi vill att tandvården ska vara en del av sjukvården högkostnadsskydd,
så att det mesta finansieras med skattepengar.”
Citat ur Vänsterpartiets valplattform
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti vars mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.
Strukturer och förhållanden i det klassamhälle och det patriarkatiska samhälle vi lever i, återspeglar sig även inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att dessa strukturer och dess konsekvenser synliggörs för att kunna förstås och åtgärdas. Detta gäller även inom kultur, fritid och kollektivtrafik,
områden som också hanteras av landstinget.
Vi går till val på vårt eget program och söker stöd för våra värderingar och förslag. Vi är medvetna om att vi i dagsläget inte kommer att få egen majoritet. Vi hoppas på att få fortsätta i en majoritet och ett starkt stöd i valet ger oss bättre möjlighet att få gehör för vår politik.

Innnehållsförteckning
Inledning sid 3
Hälsan – en fråga om klass och kön sid 4
Skattefinansierad vård efter behov sid 5
Låga patientavgifter sid 6
Bättre folkhälsa genom en radikal hälsopolitik sid 6
Barn och ungdomars hälsa går först sid 7
Psykisk hälsa och psykiatrisk vård sid 8
Primärvården – den nära vården sid 9
Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping sid 9
Tandhälsan – en klassfråga sid 10
Goda levnadsvillkor för funktionshindrade sid 11
Bra arbetsgivare – för en bra verksamhet sid 12
Egen regi är bäst sid 12
Kultur – för hälsa och demokrati sid 13
Miljöarbete – för en hållbar verksamhet sid 14
Friluftsliv sid 15
Tåg och bussar – för hälsan och miljön sid 15

Vänsterpartiets landstingspolitiska program finns även i en kortfattad version som du kan få i Valstugan eller från Vänsterpartiets lokalorganisationer.
Vad tycker vi i Landstinget? Ring : 018/6116021 eller 6022 så kan du tala med våra landstingspolitiker och ge dina synpunkter om vården.Vänsterpartiet Uppsala län finner du på:www.vansterpartiet.se/uppsalalan.Där du kan även hitta mer om oss i landstingetVill du ha mer material? Besök vår partilokal i Uppsala på Kungsgatan 41, tel 018/144565 och vårt Bokcafé som är öppet på eftermiddagarna.

landstingpgr07-10.pdf

Skriv en kommentar