Okategoriserade

Det demokratiska samtalet

Mycket händer på en vecka och inte är det lätt att välja ämne. Jag funderade länge kring demokrati och diktatur eftersom både Kuba och Kina varit på tapeten. Naturkatastrofer var det också gott om. Men dagens händelse får ändå inspirera mest.

I kväll var jag lyssnade på en debatt mellan vår egen riksdagsledamot Ingrid Burman och ordförande för Liberala Ungdomsförbundet Fredrik Malm, vilket är Folkpartiets ungdomsförbund. Jag hade väl egentligen bara tänkt att lyssna in lite och sedan gå, men jag satt kvar tiden ut. För både Ingrid och Fredrik var kunniga och humoristiska talare som kunde förmedla sina åsikter både lättsamt men samtidigt med allvaret i syftet.

Debatten hade samlat ett femtontal åhörare som hade lätt att få uppmärksamhet och få ställa sina egna frågor. Nu efteråt så ser man ju att det var inte så mycket som hände men att det lilla som hände ändå är stort i världen. I Sverige tänker vi inte ofta på vår demokrati utan tar den närmast för given. Ändå är inte rösträtten ens hundra år gammal, de rikas rätt att obegränsat hunsa fattigt folk och arbetare verkar på märkligt sätt bara trollats bort.

Detta demokratiska samtal mellan två partiföreträdare med var sin ideologi, med delvis motstridiga idéer, satt med sin publik i en vanlig svensk skolaula och debatterade. Vägen dit har burits av många, både arbetarrörelse och liberaler. Ändå ägnar nog inte många den en tanke eller mödar sig om att vårda denna framgång.

Fast världen utanför kan bestå av närmast medeltida diktaturer eller ställen där eliten har allt och de många väldigt lite och en liten rännil lyckas fly till oss. Ofta som en del i en kamp för att vinna demokratin till sitt land.

När jag satt i tekniska nämnden sist var det just en av dessa flyktingar som arbetade som tjänsteman för kommunen som påminde om det unika i det vi upplevde som vardagligt. Hon kommenterade som avslutning på sitt ärende att hon var imponerad av den ton av saklighet vi debatterade frågorna med i nämnden och hur olika politiska uppfattningar bemödade sig om att samsas eller diskutera kring de beslut vi stod inför. Hon tyckte ungdomarna skulle få lära sig mera om demokratin.

Inte försvinner de politiska motsättningarna över en natt, men vi alla har ett gemensamt ansvar för att vårda de framgångar som vunnits, försvara var och ens fria rätt att yttra sig i en debatt eller påtala missförhållanden. De krafter som vill inskränka vår rätt att yttra oss, de som vill dela in oss i mer och mindre värda, de krafterna lever än. Och du kan inte ställa dig vid sidan om, för då har du också valt.

Seppo Laine
ombudsman Vänsterpartiet Uppsala län

Skriv en kommentar