sida

Kandidater till regionfullmäktige 2022

Norra listan:

 1. Salima Korshed, 65, pensionär, Heby
 2. Alexander Karlsson, 37, sjuksköterska, Tierp
 3. Ann-Kristin Hilli, 64, pensionär, Tierp
 4. Bengt Thalin, 71, pensionerad yrkeslärare, Heby
 5. Cecilia Wineström, 48, distriktssköterska, Uppsala
 6. Gun Fjellner, 79, pensionär, Östhammar
 7. Joel Gordon Hultsjö, 28, arkivarie, Uppsala
 8. Agnetha Andersson, 69, pensionerad distriktssköterska, Tierp
 9. Pernilla Grahn, 69, pensionär, Tierp
 10. Sverker Åslund, 56, egenföretagare, Uppsala
 11. Elisabeth Rosengren, 72, pensionär, Tierp

Mellersta listan:

 1. Neil Ormerod, 47, regionråd, Enköping
 2. Cecilia Wiklund, 58, sjuksköterska, Uppsala
 3. Viktor Waldau, 33, sjuksköterska, Uppsala
 4. Jenny Parkert, 49, undersköterska, Knivsta
 5. Sverker Åslund, 56, egenföretagare, Uppsala
 6. Charlotta Bjälkebring Carlsson, 62, folkhälsosamordnare, Håbo
 7. Sofia Kanders, 44, forskare, Uppsala
 8. Cecilia Wineström, 48, distriktssköterska, Uppsala
 9. Sören Bergqvist, 68, pensionerat regionråd, Uppsala
 10. Maria Fregidou Malama, 77, universitetslektor, Uppsala
 11. Karin Bennemo, 65, undersköterska, Uppsala
 12. Joel Gordon Hultsjö, 28, arkivarie, Uppsala
 13. Ingela Ekrelius, 67, undersköterska, Uppsala
 14. Anna Johansson Dahl, 30, studerande, Uppsala
 15. Anna Kristina Marklund, 69, pensionerad lärarutbildare, Knivsta
 16. Sandra Levin, 36, civilingenjör, Uppsala
 17. Emelie Hedén Eklund, 41, organisationsombudsman, Uppsala
 18. Alexander Karlsson, 37, sjuksköterska, Tierp
 19. Ylva Larsdotter, 46, bibliotekarie, Uppsala
 20. Artemis Lumarker, 24, student, Uppsala
 21. Janne Backlund, 67, universitetslektor, Uppsala
 22. Monica Lindgren Petersson, 68, pensionerad förskollärare, Uppsala
 23. Karolin Lundström, 45, socialsekreterare, Uppsala
 24. Alexander Elmgren, 34, officer, Uppsala
 25. Birgitta Mogård, 71, pensionerad sjuksköterska, Uppsala
 26. Tove Fraurud, 42, lärare, Uppsala
 27. Anna Svensson, 44, laboratoriechef, Knivsta
 28. Anna Bergström, 43, lokförare, Uppsala
 29. Lisa Skiöld, 47, verksamhetschef, Uppsala
 30. Emil Larsson, 28, försäkringsutredare, Uppsala
 31. Anette Fischer, 72, pensionär, Uppsala
 32. Lucas Berzén, 38, lärare, Knivsta
 33. Ove Grip, 50, park- och trädgårdsarbetare, Uppsala
 34. Jeanette Billås, 67, pensionär, Uppsala
 35. Per-Olof Forsblom, 75, pensionär, Uppsala
 36. Javiera Cifuentes, 50, administratör på myndighet, Uppsala
 37. Teresa Garzon, 73, leg psykolog, Uppsala
 38. Fredrik Rosenbecker, 46, nätverksspecialist, Knivsta
 39. Tobias Smedberg, 44, kommunalråd, Uppsala
 40. Ilona Szátmari Waldau, 60, riksdagsledamot, Uppsala
 41. Hanna Victoria Mörck, 42, kommunalråd, Uppsala

Södra listan:

 1. Neil Ormerod, 43, regionråd, Enköping
 2. Charlotta Bjälkebring Carlsson, 62, folkhälsosamordnare, Håbo
 3. Lawrence David Bishop, 66, egenföretagare, Enköping
 4. Britta Dalved, 77, pensionerad lärare, Enköping
 5. Fredrik Jeppson, 56, kulturentreprenör, Enköping
 6. Ingela Ekrelius, 67, undersköterska, Uppsala
 7. Jörgen Ullberg, 62, CNC-operatör, Enköping
 8. Cecilia Viklund, 58, sjuksköterska, Uppsala
 9. Ilona Szátmari Waldau, 60, riksdagsledamot, Uppsala
 10. Per-Markus Risman, 27, facklig verksamhetsutvecklare, Uppsala
Kopiera länk