Edee-konferens

Edee-konferens

Ekonomisk Demokrati och Ekologisk Ekonomi? JA TACK!
Ekologisk ekonomi

Datum: Lördagen den 12 maj.

Tid: 9-16.

Konferens nummer två på temat Ekologisk hållbarhet o Ekonomisk demokrati.
Program:
1. Den finansiella ekonomin
Samtal om kriser, finansregleringar och en banksektor som gör nytta.
Talare: Jonas Sjöstedt partiledare (V) och tidigare Eu-parlamentariker, Carl Schlyter EU-parlamentariker (MP) Samtalsledare: Sara Karlsson riksdagsledamot (S)

2. Konsumtion/välstånd/lycka
Samtal om lycko-/välståndsbegreppet, konsumism, kultur och människovärde.
Talare: Annika Lillemets riksdagsledamot (MP) , Stina Oscarsson, chef för Radioteatern Samtalsledare: Agneta Liljestam (V)

3. Styrmedel för en minskad konsumtion
Samtal om skatter, klimattullar och andra konkreta förslag för Sverige och EU.
Talare: Helena Leander talesperson i miljöfrågor (MP) , Richard Warlenius doktorand i humanekologi, författare till bl a Utsläpp och rättvisa och Vägen till Köpenhamn. Samtalsledare: Emma Wallrup (V)

4. En ny ekonomi – vad och hur?
Samtal om nya makroekonomiska modeller och spänningen global/lokal ekonomi.
Talare: Markus Larsson Ekologisk Ekonom på Stockholm resilence center , Erik Hegelund Nationalekonom Vänsterpartiets partistyrelse, Ylva Lundqvist från Hela Sverige ska Leva. Samtalsledare: Florian Burmeister (V)

Konferensen sker i samarbete med ABF

Plats: Drabanten på Bangårdsgatan 13 i centrala Uppsala.

 

Margaret Thatcher hade sitt mantra TINA: There is no alternative (to capitalism). Vi menar att tiden är övermogen för att skissa på ett önskvärt och realistiskt alternativ.

Alla, även folk utanför V-familjen, är välkomna till en diskussion om hur samhället skulle kunna se ut efter kapitalismen, och hur vi når dit.

Föranmälan krävs. Mejla till [email protected] (Detta för att veta hur mycket mat som behöver beställas.)

På YouTube kan man se ett föredrag som gav oss inspiration till att arrangera denna konferens: David Schweickart från Chicago på temat ekonomisk demokrati.

Här kan man läsa texten som vi använde när vi äskade pengar för konferensen.

Här kan man läsa vår debattartikel inför konferensen.