Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Interpellation i riksdagen om civilt flyg vid Ärna

Bilden: Civilflyg vid Ärna kan medföra påtaglig påverkan på miljön. På bilden Skellefteå flyplats. Foto: Jhz94, Wikimedia Commons   Civil flygplats vid Ärna, interpellation till miljöminster Lena Ek (C) 2013-11-18 Regeringen beslöt i förra veckan att tillåta att en civil flygplats förläggs vid Ärna omedelbart norr om Uppsala stadsbebyggelse. Beslutet är anmärkningsvärt av flera skäl. Mark- och miljödomstolen har sagt nej då den anser att det finns risk för att civilflyg vid Ärna kan medföra ”påtaglig” påverkan på miljön och orsaka omfattande störningar. Miljökonsekvensbeskrivning visar att det finns bättre alternativ, t.ex. Arlanda, Skavsta och Västerås. När så en majoritet i...