Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala. – Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Länsstyrelsen har redan låtit CEMUS vid Uppsala universitet ta fram en budget för...

Delat ledarskap för vänstern i Uppsala län

I helgen höll Vänsterpartiet Uppsala län sin årliga distriktsårskonferens och lade fast visioner och mål för det kommande året. Sakpolitik och prioritering av politiska frågor stod i fokus. På agendan stod också val av ny distriktsstyrelse, och däribland val av ordförande. Den här gången valde man ett delat ledarskap då Per Markus Risman, som innehaft posten som ordförande i två år, nu får sällskap av Hanna Victoria Mörck, som annars är mest känd för Uppsalaborna som ett av två kommunalråd för Vänsterpartiet. – Vi har antagit en offensiv verksamhetsplan som gör att vi går in i valåret 2022 med en...

Tillsätt en jämlikhetskommission i regionen!

Photo by Bluewater Globe on Unsplash
Varje region ska enligt lag ta fram en strategi för regional utveckling. I Region Uppsala kombineras det med en plan för att uppnå FN:s globala mål (Agenda 2030). Strategin för de närmaste fyra åren kommer att antas så snart ett nytt regionfullmäktige kan hållas (efter ett digital misslyckande 17 februari). Det kommer i en tid då samhällskriserna hopar sig: klimatet, ojämlikheten, pandemin och dess ekonomiska efterverkningar. Vi förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas. Utbrott av nya virussjukdomar, som Covid 19, hör samman med överexploatering av naturen. Vårt län är förskonat från de värsta miljöskadorna men även vi bidrar till utsläpp av...