Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Fler turer och lägre priser ger bättre kollektivtrafik – inte tvärtom!

Photo by Gabriel Forsberg on Unsplash.
Det har blivit en lika säker som ovälkommen tradition att priserna i kollektivtrafiken i Uppsala län höjs vid årsskiftet. Nu i januari höjdes månadskortet från 910 till 930 kronor, och priset för enkelbiljetter höjdes till minst 27 kronor för resa inom en zon. Om du skaffat UL-appen, vill säga. Besökare till vårt län och andra som inte skaffat appen kan behöva betala 42 kronor för samma resa. Reser man längre kan det kosta upp till fem gånger så mycket. Det säger sig självt att det blir svårt att få folk att välja kollektivtrafik för enkelresor, åtminstone av ekonomiska skäl. Sedan landstinget övertog...

Bara Vänsterpartiet ville ha skarpare klimatskrivning

De klimatåtgärder som görs räcker inte för att nå uppsatta mål och ambitionerna i klimatarbetet måste öka. Det ville Vänsterpartiet slå fast i Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi som behandlades på gårdagens Regionstyrelse. Men inget av de övriga partierna stödde förslaget. – Vi vet att det görs alldeles för lite både regionalt, nationellt och alt för att nå klimatmålen och att ambitionerna måste öka radikalt om planeten ska ha en chans att överleva. Varför inte tala klarspråk om det i vår regionala utvecklingsstrategi?, säger Neil Ormerod, Regionråd (V). Han fortsätter: – Särskilt förvånande är det att Miljöpartiet väljer att inte stödja ett...

Skydda resenärer i pandemitider!

Även om så många som möjligt arbetar hemma under coronapandemin finns det en stor grupp som behöver pendla till arbete eller skola. Med detta följer att tåg eller bussar emellanåt blir fulla. Flera resenärer i UL-trafiken har reagerat starkt på att UL:s personal utfört biljettkontroll mitt i rusningstrafik. Med anledning av detta har Vänsterpartiet lämnat in ett initiativärende till Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, där man ber förvaltningen redogöra för hur rutinerna för biljettkontroll anpassats i samband med coronapandemin, och begär att man upphör med kontroll på överfulla bussar och tåg om det medför ökad smittorisk. – Det här handlar både om resenärernas trygghet...

Blågröna nedskärningar slår mot lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping
”Vissa pass får man springa snabbare, och snabbare och snabbare för att hinna med”.    Citatet är från en sjuksköterska på lasarettet i Enköping som nyligen intervjuades i SVT. Det illustrerar situationen för många vårdanställda. Just nu pågår heroiska arbetsinsatser över hela landet för att bekämpa Covid 19. Samtidigt, mitt under århundrades pandemi, kan vi läsa om att lasarettet drabbas av neddragningar. (E-P 10/1-21) Det kommer inte som en överraskning. Redan i juni varnade Vänsterpartiet för att de blågrönas hälso- och sjukvårdsbudget var otillräcklig. I september väckte jag en fullmäktigedebatt om konsekvenserna för lasarettet. Då drog de blågröna undan ett hot om köp av privatröntgen som skulle ha slagit hårt mot lasarettets ekonomi. Men neddragningar på 20 miljoner kronor eller 3,9 procent av lasarettets...