artikel
Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Följ lagens intentioner – ha en sjukvårdskö för alla!

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@gpiron?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Piron Guillaume</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/doctor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utredning, men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen går före vårdbolagens möjlighet att välja patienter utifrån om de har en sådan försäkring eller inte.

Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utredning, men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen går före vårdbolagens möjlighet att välja patienter utifrån om de har en sådan försäkring eller inte.

– De med egen sjukvårdsförsäkring har inte bara högre inkomst än de utan. De är också friskare. Det innebär att gräddfilspatienterna är mer lönsamma än de som inte har råd med egen sjukvårdsförsäkring, utan bara har den offentliga vården att välja på, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet.

Det är de som har hög inkomst och lång utbildning som har dessa sjukvårdsförsäkringar. En klar majoritet är dessutom män. Privata sjukvårdsförsäkringar ökar alltså ojämlikheten och minskar jämställdheten.

– Eftersom själva idén med privata sjukvårdsförsäkringar är att göra det möjligt för försäkringstagarna att få snabbare vård innebär det att de som har råd med en sådan försäkring också anses ha störst vårdbehov, säger Neil Ormerod. Och så vill vi inte ha det.

De övriga partierna i regionfullmäktige röstar varje år fram en medvetet underdimensionerad budget. Men den gemensamma vården måste istället få de resurser den behöver för att ge god vård i rätt tid. Att ännu fler tar upp plånboken och betalar för att just de ska få en egen kö som är mycket kortare är verkligen inte lösningen.

Motion om gräddfiler i vården

Vänsterpartiet motionerat om stoppad gräddfil
Birgitta Mogård och Neil Ormerod
– Redan i fjol lade Vänsterpartiet en motion till regionfullmäktige om att vårdgivare som har avtal med Region Uppsala inte skulle låta patienter med privat sjukvårdsförsäkring gå före i kön, berättar Neil Ormerod. Regionen måste agera enligt lagens intentioner.

Men regionen behöver inte vänta på att regeringens utredning presenteras eller att Vänsterpartiets motion kommer upp för behandling. Redan idag kan den börja skriva in klausuler i alla avtal med privata vårdgivare, så att de inte kan ge patienter med privata sjukvårdsförsäkringar en gräddfil.

– I och med coronapandemin har det byggts upp en gigantisk vårdskuld. För att den ska minska måste hela vårdsektorn vara med. Och patienter med stort vårdbehov får nu vänta extra länge på att få behandling. Att privata sjukvårdsförsäkringar ger vissa förtur drabbar de med störst behov extra hårt, menar Neil Ormerod.

Kopiera länk