artikel
Ambulans

Kraftsamla mot psykisk ohälsa!

Initiativärende inlämnat till regionstyrelsen 2020-09-01

AmbulansDen senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas. 

Den senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas. 

En studie vid Uppsala universitet, under ledning av professor Karin Brocki, visar på en oroande utveckling i hur folk mår under pandemin. När studien publicerades i tidskriften European Psychiatry rapporterade UNT om resultaten, där det framkom att hela 30 procent av de som deltog i studien hade erfarit depression. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare studier som har visat att 11 procent av deltagarna upplevde depression. Även ångest och sömnproblematik har ökat.

BRIS har aldrig tidigare tagit emot så många samtal till sin krislinje som i sommar. Och samtal om nedstämdhet har ökat med 125 % jämfört med tidigare år. Även äldre vittnar om en tilltagande isolering i coronans spår. Och äldres psykisk ohälsa uppmärksammas fortfarande mindre än yngre personers.

Effekterna av pandemin syns även i polisens statistik. Polisen i Region Mitt, där Uppsala län ingår, rapporterar om ett nytt rekord i antal utryckningar på grund av psykisk ohälsa. De vill ha hjälp från sjukvården då de inte har den psykiatriska kompetens som behövs för att ta hand om folk som mår dåligt. Dessa omhändertaganden skulle enligt polisen få ett bättre och mer effektivt bemötande från sjukvårdspersonal. Frågan om psykiatriambulans, eller mobilteam med psykiatrisk kompetens för omhändertagande av akut psykiska problem, skulle utredas som en del av revideringen av suicidpreventiv strategi. Men situationen idag kräver att vi snabbt finner nya vägar att öka samarbetet mellan sjukvården och polisen.

Med tanke på den ökade press som samhället utsätts för under coronapandemin bör Region Uppsala redan idag ta fram nya åtgärder för att stärka det breda arbetet mot psykisk ohälsa och ökar samarbetet med flera andra aktörer.

Vi vill att Region Uppsala tar initiativ till en kraftsamling mot psykisk ohälsa som samlar alla de viktiga aktörerna: kommunerna i länet, myndigheter som polisen, universiteten, Försäkringskassan och så vidare, de större privata arbetsgivarna och arbetsgivarorganisationerna, arbetstagarorganisationerna och deras nätverk av skyddsombud, pensionärsorganisationerna, patientgrupper, idrottsrörelsen och andra delar av civilsamhället. En sådan kraftsamling får gärna bygga på det utmärkta arbetet som redan pågår, till exempel i Rådet för social hållbarhet.

Därför yrkar Vänsterpartiet i Region Uppsala att regionstyrelsen fattar följande beslut:

    1. Region Uppsala tar initiativ till en bred kraftsamling mot psykisk ohälsa i coronans spår.
    2. Regiondirektören får i uppdrag att snabbt utreda Region Uppsalas möjligheter att bättre hjälpa polisen vid omhändertagande av personer som lider av akut psykisk ohälsa, till exempel med ett mobilteam med psykiatrisk kompetens.
    3. Regionstyrelsen får en redovisning av arbetet som pågår i samband med revideringen av suicidpreventionstrategin om att utreda inrättande av en psykiatrisk utryckningsfunktion, så kallad psykiatriambulans.

Salima Korshed
ledamot (V) regionstyrelsen

Neil Ormerod
regionråd (V)

Kopiera länk