Debatt

Trodde att vi hade en samsyn med (L) om Akademiskas pressade arbetsmiljö

Svar till Malin Sjöberg Högrell (UNT 2020-02-07).

I sin replik till Vänsterpartiets inlägg om behovet av satsningar på Akademiska sjukhuset får Liberalernas Sjöberg Högrell mig att tveka över något som jag länge har trott på.

För jag trodde att vi politiker i Region Uppsala var överens om att Akademiska sjukhusets problem är en pressad och stressig arbetssituation för vårdpersonalen som gör att sjukhuset har svårt att fylla nyckelvakanser och leverera tillräckligt mycket vård till länsborna och andra. Det ökar kostnaderna för dyr hyrpersonal. Därför är politikens uppgift att förbättra arbetsmiljön.

Vänsterpartiets kritik mot såväl det förra S/MP-styret och det nuvarande borgerliga/miljöpartistiska styret har snarare varit att åtgärderna som föreslagits har varit otillräckliga för att möta utmaningen än att de har haft fel ingång. Vi har till exempel menat att när man har tagit krafttag mot inhyrning av personal borde man samtidigt se till att förbättra villkoren för fast anställda. Nu gjorde man inte det och resultatet av försöken att minska kostnader för inhyrdpersonal har varit klena.

Men de beslut som de Blågröna nu tar går i helt fel riktning. En inadekvat budget för Akademiska och ett illa genomtänkt sparpaket som kommer att ytterligare försämra arbetsmiljön. Jag hade fel om vår samsyn. De Blågröna kan inte tro att det är personalens arbetssituation som är roten till Akademiskas problem. Annars skulle de väl inte ta beslut som drabbar personalen?

Vi är mitt i en viktig tid för svensk sjukvård. De som har nyligen pensionerat sig jobbade inte i sjukvården i trettio-fyrtio år för ingenting. Det är klart att det kommer att ta tid för de som är relativt nyanställda att uppnå samma kompetens och produktivitet. Då behöver de en arbetssituation som tillåter återhämtning och reflektion. Och en arbetsgivare som ger stöd och erbjuder kompetensutveckling.

Samtidigt försöker regionerna flytta ut mycket av sjukvården från sjukhusområdena för att komma närmare patienterna. Sjukvården sadlar om för att jobba än mer med att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. En svår process som kräver stöd från politiken och, för en vänsterpartist, ett jämlikhetstänk som sätter patienternas behov före företagens möjligheter att göra vinster.

Liberalernas Sjöberg Högrell menar att de extra intäkterna som en skattehöjning ger kommer att ätas upp av kostnadsutvecklingen. Hennes argument brister då hon struntar i hur pengarna används. Vänsterpartiet vill att nya skatteintäkter används strategiskt. De kommande åren kommer att vara tuffa. Och därför lägger vi budgetar som ger utrymme för strategiska satsningar på personalen och en närmare vård. Det skulle en klok borgerlig politiker förstå. För risken är annars, om vi inte ta itu med personalens arbetssituation, att regionen blir tvungen att höja skatten ännu mer längre fram för att undvika ett katastrofläge.

Akademiska har otroligt drivna anställda som gör ett fantastiskt jobb varje dag, under alltför svåra arbetsförhållanden. Vi har inte rätt att förlita oss på att de utan stöd från politiken och utav känslor av solidaritet med patienterna ska klara att ta oss ur det här underskottet. Vi har tärt på personalen för länge! För att säkra en god sjukvård nu och framåt är det högtid att satsa på personalen.

Jag är helt övertygad om att rätt stöd till personalen och ett skifte till en närmare vård kommer att sänka den höga kostnadsutvecklingen på sikt. Men då behöver sjukvården politiker som hjälper och inte stjälper.

Neil Ormerod, regionråd (V)

Kopiera länk