artikel

Vänsterpartiet i Uppsala län gratulerar kurdernas framgångar.

Vänsterpartiet i Uppsala län gratulerar kurdernas framgångar.

Kampen för demokrati, mänskliga rättigheter segrade! Igår uppammade
den kurdiske ledaren Abdhulla Öcalan de hungerstrejkande att avsluta
sin hungerstrejk via sina advokater. Den kurdiske parlamentarikern Leyla
Güven var den som påbörjade hungerstrejken i november 2018 i ett försök att bryta
isoleringen mot Öcalan som fråntagits sina grundläggande mänskliga
rättigheter med att få träffa sina advokater. Denna hungerstrejk spred
sig till fängelserna i Turkiet och till flera städer i Europa. Igår då
Leyla Guven hungerstrejkat i 200 dagar avslutades hungerstrejken. Vi
från Vänsterpartiet i Uppsala län är glade över detta beslut.
Vänsterpartiet har under denna hungerstrejk stått vid Kurdernas sida och visat våran stöd och solidaritet genom att uppmärksamma hungerstrejken via skriftliga frågor till utrikesministern, solidaritets hungerstrejkat, skrivit brev till Erdogan med uppmaning om att bryta isoleringen, besökt de hungerstrejkande i Sverige samt i
Strassburg, träfat CPT och deltagit på demonstrationer till stöd till de hungerstrejkande. Vi kommer alltid att stå vid Kurdernas sida i deras kamp om mänskliga rättigheter och demokrati. Eran kamp är våran kamp!

Yekbun Alp – Internationell ansvarig
Per Marcus Risman – Distriktsordförande

Kopiera länk