Kollektivtrafik

Satsning på pensionärer och löner i vänsterbudget

Satsningar på vård och vårdpersonal står i fokus i Vänsterpartiets budgetförslag för Region Uppsala. Akademiska förväntas gå med minst 250 miljoner kronor i underskott 2018. Då krävs omfattande insatser för att få ordning på ekonomin och skapa en arbetsmiljö där personalen vill arbeta kvar.

Det är bra att den blågröna alliansen medger ett underskott på 100 miljoner kronor för sjukhuset, men det räcker inte. Vi har i stället föreslagit ett tillskott på 100 miljoner kronor. Skillnaden är att det innebär en ramhöjning för hur mycket resurser Akademiska får under kommande år, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns även en lönesatsning på 50 miljoner kronor, som tillsammans med befintliga satsningar blir 72 miljoner kronor.

Vi tycker att exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor gör ett viktigt arbete och det ska synas i plånboken. Men det är också en del av en strategi för att kunna behålla personal i regionen och bromsa ökningen av hyrpersonal, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet säger nej till höjda taxor i kollektivtrafiken som föreslagits i den blågröna budgeten. V vill även införa en rabatt på enkelresor för pensionärer i hela länet.

Pensionärsrabatten var ett av våra vallöften och vi kommer att fortsätta driva billigare tåg- och bussbiljetter för pensionärer. Det är glädjande att vi nu har fått gehör för det hos Socialdemokraterna, som nyligen meddelade att man lägger in det i sitt budgetförslag, säger Neil Ormerod.

Några av de viktigaste förslagen i Vänsterpartiets budget:

  • Ett tillskott på 100 miljoner kronor till Akademiska sjukhuset.
  • En lönesatsning på kvinnodominerade yrkesgrupper på totalt 72 miljoner kronor.
  • Inga höjda taxor i kollektivtrafiken.
  • En pensionärsrabatt på enkelresor i kollektivtrafiken.

Kontaktuppgifter

Sören Bergqvist, regionråd, V, Uppsala.
Tel: 070-358 75 78
[email protected]

Neil Ormerod, regionråd V, Uppsala
Tel: 072-544 50 41
[email protected]

Skriv en kommentar