Kollektivtrafik

Billigare för pensionärer att åka kollektivt!

Gör det billigare för pensionärer att åka kollektivt!

Gör det billigare för pensionärer att åka!

Låt pensionärer i Uppsala län få samma rabatt i kollektivtrafiken som unga. Det är ett förslag från Vänsterpartiet i Region Uppsala. Det skulle till exempel innebära att en resa med reskassa inom två zoner kostar 28 kronor, i stället för som i dag 46 kronor för en pensionär.

– För de med de lägsta pensionerna kan även mindre utgifter vara kännbara och göra att man väljer att stanna hemma i stället för att hälsa på släkt och vänner eller delta på en fritidsaktivitet. För oss är det en jämlikhetsfråga att alla pensionärer ska ha möjlighet till ett aktivt liv och sociala kontakter, säger Sören Bergqvist, regionråd för Vänsterpartiet.

I dag finns bara ett rabatterat månadskort för pensionärer. Men många äldre eller sjukpensionärer åker inte kollektivt så ofta att det lönar sig att köpa ett kort. I stället tar man kanske bussen eller tåget ett par gånger i veckan.

– Rabatterade enkelresor är också bra ur klimatsynpunkt. Pensionärer på exempelvis landsbygden som är beroende av bil kan lättare låta bilen stå när det är möjligt och i stället välja kollektivtrafiken, säger Sverker Åslund (V), ledamot i Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala.

Utöver rabatt på enkelbiljetter vill även Vänsterpartiet att det ska finnas ett rabatterat stadskort i Uppsala.

– Vi har länge drivit frågan om ett stadskort i Uppsala. Det ska självklart också vara billigare för pensionärer och ungdomar. Ett rabatterat stadskort skulle kosta ungefär 330 kronor, säger Sverker Åslund.

 

Kontaktuppgifter: 

Sören Bergqvist, regionråd Vänsterpartiet, Region Uppsala

[email protected], 070-358 75 78.

Sverker Åslund, ledamot (V) i Kollektivtrafiknämnden Region Uppsala, [email protected], 070-615 14 98.

Vänsterpartiets förslag för taxor i kollektivtrafiken i sin helhet: 

  • att pensionärer erhåller samma rabatt på enkelresor som ungdomar vilket innebär en sänkning av priset per zon från 23 kr till 14 kr med reskassa, från 30 kr till 19 kr vid förköp och från 37 kr till 26 kr vid köp ombord.
  • Att priset för ett periodkort sänks från dagens 840 kr till 750 kr och att priset för pensionärer och ungdomar sänks från 530/560 kr till 450 kr.
  • att det införs ett stadskort för Uppsala stad till ett pris av 550 kr och att priset för pensionärer och ungdomar blir 330 kr.
  • att zonen för Uppsala stad utökas till att omfatta flera av kransorterna, t ex Vänge, Storvreta och Bälinge.

Priserna gäller för resor alla tider på dygnet. Vänsterpartiet hoppas att gratis kollektivresor för skolungdomar under sommaren kan permanentas och på sikt att skolungdomar kan få åka kollektivt gratis under hela året. Vänsterpartiet vill också se över möjligheten att införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under icke-rusningstrafik. Precis som i dag kommer pensionärsrabatten att gälla de som har fyllt 65, förtidspensionärer och förmånstagare.

Skriv en kommentar