Pressmeddelande

Neil Ormerod blir Vänsterpartiets nya regionråd

Neil Ormerod valdes till nytt regionråd av Vänsterpartiets i Uppsala län valkonferens i dag, söndag.

Neil Ormerod är en inflyttad engelsman som bor i Enköping. I dag jobbar han som förtroendevald vice ordförande i fackförbundet ST vid Uppsala universitet, i stället för hans vanliga arbetsuppgifter som kursadministratör vid institutionen för neurovetenskap.

Neil Ormerod anser att växande hälso- och kunskapsklyftor i dag begränsar alltför mångas livsmöjligheter.

Vi kan se att ohälsotalen skiljer sig åt, beroende på inkomst, kön och vart i länet man bor. Vården måste bli mer tillgänglig både i stad och på landsbygd så att alla kan få hjälp på egna villkor.

Arbetet mot psykisk ohälsa är också viktigt för honom.

 Många i vårt stressade samhälle lever i en psykiskt påfrestande situation och Region Uppsala behöver satsa på psykiatrin, samarbete med elevhälsan och det förebyggande arbetet, säger Neil Ormerod.

Sofia Burman Rogozinska är Vänsterpartiets andranamn till regionrådsposten. Hon bor utanför Uppsala och arbetar som socialsekreterare.

Jag vill arbeta för en region som tar hand om sina medarbetare och är tydlig gentemot invånarna kring det uppdrag regionen har att utföra, samt har en så välfungerande hälso- och sjukvård att privata alternativ blir ointressant för såväl invånarna som för de som arbetar inom vården, säger hon.

Neil Ormerod efterträder Sören Bergqvist, som efter snart 16 år som regionråd går i pension efter valet 2018. Innan dess har han bland annat suttit 14 år i Uppsala kommunfullmäktige och flera år i Vänsterpartiets partistyrelse och verkställande utskott.

Jag kommer att fortsätta vara politisk aktiv även efter valet, men i min partiförening eller med något mindre uppdrag, säger Sören Bergqvist.

Det känns roligt att lämna över regionrådsposten till Neil Ormerod som jag är övertygad om kommer att göra ett utmärkt arbete. Både Neil Ormerod och Sofia Burman Rogozinska besitter en stor kompetens och engagemang och båda kommer på olika sätt att vara en tillgång för Vänsterpartiet i regionpolitiken, fortsätter Sören Bergqvist.

Skriv en kommentar