Miljö

Ta ansvar för regionens klimatutsläpp!

Region Uppsalas tjänsteresor med flyg har ökat med 13 procent per årsarbetare jämfört med 2014. Det är oacceptabelt då flygandet tvärtom måste minska för att det ska vara hållbart ur ett klimatperspektiv.

Vänsterpartiet har lagt en motion i regionfullmäktige om att regionen ska ansluta sig till Fly Green Fund. Fonden fungerar ungefär som grön el, där man köper bioflygbränsle motsvarande den sträcka som man flyger. Sedan tankas flygplan på svenska flygplatser med biobränsle.

– Vi hoppas att det skapar incitament för att välja andra resalternativ än flyget, genom att den extra kostnaden får en att tänka till lite extra innan man bokar en flygresa. Men vi vill även bidra till att de tjänsteresor med flyg som ändå görs, sker på ett sätt som gör så lite skada som möjligt och stimulerar användande av alternativa flygbränslen, säger Sören Bergqvist, regionråd, V i Region Uppsala.

Du kan läsa motionen här.

Kontaktuppgifter:
Sören Bergqvist, regionråd, V, Region Uppsala.
Tel: 070-358 75 78
[email protected]

Skriv en kommentar