Nyheter

Bättre regler för deltidsstämpling

ulla-1

Vänsterpartiet har kommit överens med regeringen om att förbättra villkoren för deltidsstämpling i budgetpropositionen för nästa år. Idag får en deltidsarbetslös högst 75 ersättningsdagar. Från 2017 kommer det istället att införas en gräns på 60 veckor.
– Det här är en viktig feministisk reform som kommer att förbättra villkoren för många deltidsarbetande kvinnor, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

Den tidigare borgerliga regeringens begränsning för deltidsstämpling slog hårt mot dem som arbetar i kvinnodominerade branscher, där många arbetsgivare systematiskt organiserar arbetet utifrån deltidstjänster och tillfälliga anställningar i form av timvikariat.
Den nya tidsgränsen på 60 veckor, som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna, gäller för alla deltidsarbetslösa oavsett i hur hög grad ersättning uppbärs från arbetslöshetsförsäkringen. Reformen är värd ca 100 miljoner per år och förändringen ska genomföras under första kvartalet 2017.
– Vi vill bygga ett  jämlikare Sverige.  Att underlätta livet för tim- och deltidsanställda i handeln, omsorgen och andra serviceyrken är en viktig del i det arbetet. Med bättre regler för deltidsstämpling ökar deras trygghet och deras ekonomiska situation förbättras.
– Det här är en jämlikhetsreform som gör stor skillnad för de människor som berörs, säger Ulla Andersson.

Skriv en kommentar