Pressmeddelande

Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken

2016-04-20

PRESSMEDDELANDE

Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken

På dagens presskonferens meddelade Miljöpartiet att de tillsammans med Socialdemokraterna vill höja taxorna i kollektivtrafiken. Länskortet ska nu höjas från dagens 750 kr till 795 kr. Även taxorna för enkelresor ska höjas. Annat lät det efter valet då Miljöpartiet i majoritetsförhandlingarna drev igenom en sänkning av länskortet till 500 kr. Den överenskommelsen bröt senare Miljöpartiet och Socialdemokraterna och nu får vi istället se höjningar.

– Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt. Nu blir det kanske krångligare för vissa grupper enligt det nya linjeförslaget men framför allt dyrare, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

Priset på kollektivtrafiken är och kommer att vara en viktig del i att vara konkurrenskraftig mot bilen. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kampen för en billigare kollektivtrafik och för en kollektivtrafik som utgår från största möjliga miljönytta.

– Vänsterpartiet kommer att kämpa för en utökning av stadszonen och en sänkning av månadskortet inom stadszonen, säger Åskar Andersson, Vänsterpartiets ledamot i Kollektivtrafiknämnden. Det är i kransorterna runt Uppsala som vi kan öka det kollektiva resandet och stoppa bilåkandet.

 

För mer information eller kommentarer;

Sören Bergqvist, mobil 070-3587578

Åskar Andersson, mobil 073-9783398

Skriv en kommentar