Nyheter

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på sjukhusområdet medan det i allmänhet finns gott om platser övriga tider.

 

Nuläge:             Personalparkering och P-hus; 5 kr/tim må-fr kl 8-16 max 20 kr/30 tim

eller parkeringskort 21 tillfällen á 420 kr (= 20 kr/tillfälle)

 

Förslag:             Enbart parkeringskort 21 tillfällen á 950 kr (= 45 kr/tillfälle) kl 00-24

 

V-förslag:         Personalparkering och P-hus; 15 kr/tim må-fr kl 8-17 max 45 kr/tillfälle

eller parkeringskort 21 tillfällen á 840 kr (= 40 kr/tillfälle)

 

Besökare

Vänsterpartiet anser att även parkeringsavgiften för besökare behöver höjas. Det nya parkeringshuset byggdes under förutsättning att det finansierades med parkeringsavgifter och Vänsterpartiet anser att de föreslagna timavgifterna på 40 kr/tim i garage och 30 kr/tim för utomhusparkering är rimliga medan den maximala taxan för ett dygn är för högt satt. I stället för det föreslagna maxbeloppet 225 kr/dygn föreslår Vänsterpartiet max 150 kr/dygn.

Skriv en kommentar