Nyheter

Vänsterpartiet begär hearing om gränskontrollerna

Med anledning av att det igår, efter beslut från regeringen, infördes gränskontroll och identitetskontroll av passagerare på fartyg begär nu Vänsterpartiet att rikspolischefen, Migrationsverkets generaldirektör och berörda statsråd kallas till en öppen hearing inför justitie- och socialförsäkringsutskottet.

– Vänsterpartiets verkställande utskott har idag diskuterat frågan kring de gränskontroller som infördes igår efter beslut av regeringen och hur Vänsterpartiet ska ställa sig till dem. VU ser att det finns en rad frågetecken kring vad de nu införda gränskontrollerna får för konsekvenser. Det är redan nu tydligt när det gäller de djupt problematiska ID-kontrollerna på färjetrafiken som stänger en laglig väg för människor att söka asyl i Sverige. Det är också tydligt att kontrollerna hindrar transitflyktingar att ta sig vidare till de länder där de önskar att söka asyl. Vänsterpartiet är därför i grunden kritiska till gränskontroller i den form som nu har införts. Vi uppmanar regeringen och myndigheterna att öppet redovisa sitt agerande, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet eftersöker en grundlig redogörelse för hur dessa kontroller kommer att genomföras och ett klargörande i första hand för hur asylrätten ska säkerställas, att gränskontrollerna inte går över i en etnisk profilering och hur polisen kommer att hantera de fall då ID-handlingar saknas. Vad kommer att hända med dessa människor?

Vi vill ha klarhet i följande punkter:

Möjligheten att söka asyl för människor på flykt
Införandet av gränskontroller och regeringens förslag om att det ska krävas id-handling på båtarna från Danmark och Tyskland riskerar att hindra människor på flykt från söka asyl i Sverige.
Om förslaget genomförs skulle det innebära att människor på flykt, som antingen saknar id-handling eller som inte har en id-handling som rederiet godkänner, kommer att nekas att åka med fartyget.
Det stänger en laglig väg för människor att ta sig till Sverige och söka asyl. I konsekvens av beslutet om att återinföra gränskontroller har rederier, enligt uppgift, redan börjat att kontrollera id-handlingar vid ombordstigning på sina färjor.

Etnisk profilering – aldrig mer i Sverige!
Etnicitet eller hudfärg får inte vara en faktor när polisen väljer vilka som ska kontrolleras. Tidigare erfarenheter visar dock att det i praktiken finns en stor risk för att etnisk profilering ändå sker vid genomförandet av inre gränskontroller. Hur säkerställs det att gränskontrollerna som nu införts faktiskt sker på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt?

Polisens arbete med gränskontrollerna– en rättssäker handlingsplan?
Verkställandet av regeringens beslut om att återinföra gränskontroll vid inre gräns skedde kort efter att beslut togs och har väckt en rad frågetecken kring hur arbetet konkret ska gå till. Hur mycket kostar insatsen? Varifrån ska de personella resurserna inhämtas? Vad innebär polisens nya arbetsuppgifter i förhållande till den befintliga verksamheten? En konsekvens av att människor flyr undan död och förtryck kan vara att de saknar id-handlingar. Rätten att söka asyl gäller alla – oavsett vilka papper man har eller inte har.

Skriv en kommentar