Nyheter

Stöd de hungerstrejkande palestinska flyktingarna

Yekbun Alp, Internationellt ansvarig i Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse talar på stödmanifestation för de palestinska flyktingarna på Vaksala torg 10 november.

Hjälp de hungerstrejkande palestinska flyktingarna på Vaksala Torg i Uppsala genom att skicka brev till Migrationsverket och ansvariga politiker.

Brevet:

Till Migrationsverkets Generaldirektör Ansvariga tjänstemän på Migrationsverket Stefan Löfven, Statsminister Morgan Johansson, Migrationsminister Margot Wallström, Utrikesminister Riksdagsledamöter – talespersoner för migrationsfrågor Annelie Karlsson (S) Maria Ferm (MP) Christina Höj-Larsen (V) Hanif Bali (M) Johanna Jönsson (C) Roger Haddad (FP) Desirée Pethrus (KD)

Gazapalestinierna får inte en rättssäker prövning
Läget börjar nu bli mer desperat för den grupp palestinier (28 st) som hungerstrejkar i Uppsala för att få uppehållstillstånd i Sverige. Upp till 20 unga män har redan fått akut föras till sjukhus för att deras tillstånd blivit allvarligt. Nu måste ansvariga reagera. Ansvariga ministrar, Migrationsverkets generaldirektör och ansvariga tjänstemän måste agera och ge dessa desperata asylsökande en bekräftelse på att de uppmärksammat deras protester. Ge dem ett besked och ett löfte om en snabb hantering av deras ärenden och ge dem uppehållstillstånd!

Jag menar att det finns ett bestående praktiskt verkställighetshinder att återvända till Gaza i synnerhet med beaktande av att strider pågår mellan Egypten och Gaza i Sinai och att gränsövergången vid Rafah fortfarande är stängd. Migrationsverket redovisar i LIFOS-dokument 35896, 2015-10-12, bl.a. följande. Gränsövergången är förnärvarande fortsatt stängd. Det finns inga indikationer som talar för att gränsens status kommer att normaliseras den närmaste tiden. Uppgiften bekräftas av två diplomatiska källor i Kairo som Lifos talat med i september och oktober i år. En företrädare för palestinska ambassaden i Kairo som Lifos talade med i oktober uppgav att palestinier med gällande egyptiska viseringar kommer att stoppas vid Kairos flygplats och skickas tillbaka till den avreseort de kom ifrån. Förfaradet lär fortsätta under obestämd tid så länge gränsövergången hålls stängd.

Företrädaren gjorde också gällande att palestinier inte beviljas viseringar som andra utlänningar, utan snarast transittillstånd för genomresa i Egypten. I det fall gränsen är stängd kommer vederbörande inte kunna utnyttja sitt tillstånd varför han/hon skickas tillbaka till sin avreseort. Det måste således vara hinder att verkställa utvisningsbeslutet till Gaza. Människoliv riskerar att gå till spillo! Det är sammanlagt 61 palestinska flyktingar som väntar på besked i Uppsala. Jag uppmanar alla ansvariga att reagera snabbt innan det är för sent och visa att dessa desperata flyktingar tas på allvar!

Tack på förhand!

Ort och datum
Skriv här ditt namn

 

Skicka till: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected][email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]

Skicka med kopia till: [email protected] [email protected] [email protected]; [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] n[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

 

Bakgrund

Pressmeddelande 2015.11.10: Politisk asyl till de hungerstrejkande palestinierna

Tisdag 10 november anordnar Vänsterpartiet Uppsala län en manifestation på Vaksala torg för att visa stöd för de hungerstrejkande palestinierna.
– De är fångade i limbo – de kan inte utvisas och får inte heller jobba eller börja sina liv här. Det är dags att ändra på lagen så att den som inte kan utvisas får stanna och kan bli en del av samhället, säger Yekbun Alp, internationellt ansvarig i Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse.

I över en månad har de sittstrejkat, när inget gehör gavs tog de strejken till en helt annan nivå – lördag 31 oktober påbörjade de 32 palestinska flyktingar i protest mot Migrationsverkets hantering av deras asylärenden att hungerstrejka.
En del väntar fortfarande på besked, medan andra har fått avslag på sin asylansökan. Sverige som har erkänt Palestina som stat och som känner till grymheterna som pågår mot det palestinska folket måste se över sin hantering och ge dessa människor asyl.
– Jag är beredd att dö för att få uppehållstillstånd. Åker jag tillbaka till Gaza är jag död ändå, säger Naim Alaghu som är en av de hungerstrejkande.

Samtliga hungerstrejkande har en sak gemensamt; de vill undgå grymheterna som väntar dem om de återvänder. 

Vänsterpartiet Uppsala län anordnar idag en manifestation på Vaksala torg där de hungerstrejkande palestinierna är, för at visa vårt stöd för dem.
De är i akut behov av medmänsklighet och vi hoppas så många som möjligt sluter upp och ger dem sitt stöd.

Tid: 10 nov, kl 17.30
Plats: Vaksala torg
Program: Tal och musik

Presskontakt: 
Yekbun Alp 070-141 40 67

Skriv en kommentar