Nyheter

Mer pengar till vården – Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016 – 2018

PRESSMEDDELANDE 2015-05-29

Vänsterpartiets budgetförslag i landstinget

Mer pengar till vården

Vänsterpartiet vill inte spara på vården utan utveckla den och göra den effektivare men absolut inte minska den. Vårdbehoven är stora, väntetiderna för långa och viktiga strukturella vårdreformer behöver rullas igång. Vi är överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om flera viktiga vårdreformer. Tyvärr ser vi inte i deras budget hur detta ska finansieras långsiktigt och dessutom läggs redan från början sparkrav på vården. Vi ser därför i dagsläget ingen möjlighet att komma överens om en gemensam budget annat än att vi måste överge för oss viktiga frågor. Vi vill dock vara tydliga med att vi är öppna för förhandlingar och uppmanar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att komma oss till mötes.

Vänsterpartiets budgetförslag bygger på den politik vi gick till val på. Stoppa besparingarna i vården, inte minst på Akademiska sjukhuset, och mer pengar till vården för mer och bättre vård på rätt vårdnivå. Genom full uppräkning och genom att använda effektiviseringsvinster till mer vård. 142 miljoner kronor tillförs vården 2016, 161 mkr 2017 och 146 mkr 2018. För Akademiska sjukhuset innebär det ett tillskott på 87 mkr nästa år och ca 100 mkr de kommande åren. Sedan finns reformutrymme för de strukturreformer som för närvarande utreds och som måste sjösättas nästa år.

Vänsterpartiet vill återinföra ett periodkort för Uppsala med omnejd för 500 kr till en kostnad av ca 20-25 mkr.

Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget innebär:

  • mer resurser till sjukvården; 142 mkr år 2016, 161 mkr 2017 och 146 mkr 2018,
  • för Akademiska innebär det ett tillskott på 87 mkr nästa år och ca 100 mkr åren därpå,
  • fortfarande finns utrymme för satsningar på vården och personalen,
  • Akademiska sjukhuset ska gå in i 2016 med en budget i balans,
  • ett periodkort inom en utökad zon 1 för 500 kr,
  • och i övrigt oförändrade taxor och avgifter.

Förslaget finansieras med en skattehöjning 2016 med 55 öre och 2018 med ytterligare 20 öre.

Hela budgeten: Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016.

För mer information kontakta

Sören Bergqvist, landstingsråd (V),

070-3587578

Kopiera länk