Nyheter

Socialdemokraterna spräcker majoriteten i landstinget?

PRESSMEDDELANDE 2015-05-11

Vänsterpartiet gick till val på att stoppa de stora besparingarna på Akademiska sjukhuset, att tillföra mer pengar till vården för att korta vårdköerna och för att återinföra ett stadskort i Uppsala. Vi fick ett ökat stöd för vår politik, vi ökade från fyra till sex mandat i landstingsfullmäktige och bidrog därmed starkt till att en ny politisk majoritet kunde bildas. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildade majoritet och befäste detta i en gemensam överenskommelse. En kompromiss som ändå gav möjligheter.

Det verkar nu som om Socialdemokraterna kommer att överge majoritetsöverenskommelsen. Det handlar om den planerade sänkningen av priset för periodkortet inom kollektivtrafiken till 500 kronor och som vi också haft en gemensam presskonferens om. För Vänsterpartiet är kollektivtrafiken en mycket viktig fråga som handlar om miljö och klimat men också social sammanhållning. Vårt främsta mål är att utöka stadszonen till omkringliggande orter och sänka priset för periodkortet inom zonen, i praktiken ett återinfört stadskort. Där ser vi de stora miljövinsterna genom att få fler att lämna bilen till förmån för kollektivtrafiken. Vår majoritetsöverenskommelse gick steget längre med generell sänkning till 500 kronor för länskortet, en överenskommelse som Socialdemokraterna nu inte respekterar.

Men för Vänsterpartiet handlar det också om sparkraven på hälso- och sjukvården och en otillräcklig nivå på skattehöjningar under mandatperioden för att långsiktigt kunna satsa på mer vård och att korta vårdköerna. Det ekonomiska läget är kärvt och då främst för kommande år, 2018 och 2019. Därför är det förvånande att Socialdemokraterna redan nu lägger fast en skattenivå för hela planperioden och på en nivå som inte räcker för nödvändiga satsningar på vården.

Vänsterpartiet har sträckt sig långt för att hitta lösningar för att fullfölja vår majoritetsöverenskommelse och samtidigt ta ett ansvar för en besvärlig ekonomisk situation men Socialdemokraterna säger kategoriskt nej. Vi kan tyvärr också konstatera att även Miljöpartiet accepterar avvikelser från majoritetsöverenskommelsen.

Vi ser i dagsläget ingen möjlighet till ett gemensamt budgetförslag för 2016 – 2018 om Socialdemokraternas inte respekterar vår majoritetsöverenskommelse, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet kommer därför att arbeta fram ett eget budgetalternativ som bygger på den politik som vi gick till val på. Den kommer att presenteras inför landstingsstyrelsen den 1 juni.

Vår förhoppning är fortfarande att Socialdemokraterna ska respektera vår majoritetsöverenskommelse och att vi ska kunna komma överens om en gemensam budget, säger Lars Thor, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Uppsala län.

För mer information kontakta

Sören Bergqvist, landstingsråd, mobil 070-3587578

Lars Thor, distriktsordförande, mobil 076-8202927

Skriv en kommentar