Nyheter

1 maj: 1 200 tågade för trygga jobb

    Runt 1 200 personer demonstrerade för trygga jobb tillsammans med Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt på första maj. Foto: Hanna Mörck

Runt 1 200 personer demonstrerade för trygga jobb tillsammans med Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt på första maj. Foto: Hanna Mörck

Runt 1 200 personer slöt upp i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Uppsala och gick tillsammans från Vaksala torg till Slottsbacken. Mycket fokus låg på en stärkt arbetsrätt och trygga jobb, inte minst i Jonas Sjöstedts tal.

Efter tidig samling på Vaksala torg gick demonstationen till Slottsbacken där tal hölls av bland andra Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

– Otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem. Otryggheten påverkar vår vardag, den påverkar styrkeförhållandena på hela arbetsmarknaden. Men på många arbetsplatser tar maj fajten, idag handlar strejker och konflikter ofta inte om lön utan om rätten till trygga jobb och rätten till rimliga arbetsvillkor, sa Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt kritiserade regeringen för att inte agera mot otryggheten på arbetsmarknaden. Därför framförde han tre krav. Det första är att avskaffa anställningsformen allmän visstid och att fast anställning ska vara det normala och visstid det motiverade undantaget. Vänsterpartiet vill också förbjuda inhyrning av bemanningsföretag för att tillgodose permanenta behov och omvandla otrygga jobb till trygga anställningar. De senaste 15 åren har antalet bemanningsanställda fördubblats.

– Vi vet att den som är bemanningsanställd har sämre arbetsmiljö o mer stress o svårare att organisera sig på en arbetsplats där stor del av personalen är inhyrd, sa Jonas Sjöstedt.

Som ett särskilt viktigt feministiskt krav lyfter Vänsterpartiet frågan om rätt till heltid med möjligheten att arbeta deltid. Idag arbetar hundratusentals deltid, de flesta av dem kvinnor med låga löner varav många inom arbetaryrkena inom vården och omsorgen. Resultatet är låga inkomster och en usel pension.

Övriga talare i Slottsbacken var Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, Miranda Cox från Vänsterns studentförbund, och Felix Yamba, Ung Vänster. Röda Lågan stod för musik.

Även i Enköping demonstrerade Vänsterpartiet på första maj. Ett femtiotal personer slöt upp för att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag och lyssna på tal av Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd i Uppsala och Per Markus Risman, Vänsterpartiet i Enköping.

 

Vänsterpartiets vill se följande tidplan för trygga jobb genomföras:

2016: Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Detta är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan nästa år.

2017: Förbjud inhyrning av arbetskraft för att tillgodose permanenta behov. Den exakta lagstiftningen behöver utredas, bland annat för att vara förenlig med EU:s bemanningsdirektiv, men ska kunna vara på plats under 2017.

2018: Lagstifta om rätt till heltid. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Lyckas inte parterna lösa frågan bör lagstiftning komma på plats senast under våren 2018.

Skriv en kommentar