Nyheter

Förtydligande med anledning av personalutskottets förslag till en ny tobakspolicy

rödgrönaloggor4

Den senaste handlingsplanen för en rökfri arbetsplan antogs år 2004. Olika förvaltningar har därefter antagit egna styrande dokument vad gäller användning av tobak under arbetstid. Personalutskottet i landstinget har nu lagt ett förslag till uppdaterad handlingsplan samt ett förslag om införande av en gemensam tobakspolicy i landstinget.

Än så länge är detta endast ett förslag från personalutskottet som så småningom kommer att behandlas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Vi är måna om att skapa en miljö som är så hälsosam som möjligt för anställda, patienter och andra som kommer i kontakt med landstingets verksamhet. Vi har aldrig förordat något förbud mot att snusa eller att lukta snus, utan har en målsättning om att främja en positiv hälsoutveckling hos våra medarbetare och en bra miljö för patienterna.

Formuleringen kring snusluktsförbud i tobakspolicyn och handlingsplanen har landat fel och policyn kommer att arbetas om med anledning av detta.

Socialdemokraterna i landstinget i Uppsala län
Miljöpartiet i landstinget i Uppsala län
Vänsterpartiet i landstinget i Uppsala län

Vid ytterligare frågor kontakta

Bertil Kinnunen, landstingsråd, 070-763 40 71

Sören Bergqvist, landstingsråd, 070-358 75 78

Skriv en kommentar