Riksdagsledamoten rapporterar

Rapport riksdagen Augusti 2015

Foto: Niklas Almesjö

Foto: Niklas Almesjö

Sommaren har flutit på med regn och solperioder som motsvarat varandra i intensitet. Den började för mig med Almedalen, där jag deltog på ett tiotal debatter. Temana var om sjöfart, landsbygdsutveckling, järnvägsinvesteringar, biogasutbyggnad, ursprungsmärkning av drivmedel och om att styra våra samhälleliga investeringar på ett hållbart sätt. Det var intressant och Almedalen överraskade mig med en mycket djupare demokratidebatt än vad som sipprar igenom i medierna. Det som var spännande var att inte sällan låg Vänsterpartiet när oväntade aktörer i avgörande frågor, som till exempel när det gäller att staten ska investera mer och låna. Detta i det guldläge vi befinner oss i för låneinvesteringar, till att bygga ut infrastrukturen. Där har vi med oss både Byggindustrierna, Näringslivets transportråd och chefen för Svensk exportkredit. Så det är synd att inte socialdemokraterna har vaknat ännu utan lever kvar i nittiotalets retorik om att vi till varje pris måste hålla nere statsskulden. En bra balans i ekonomin är dock förstås viktigt och vi ska inte äventyra den. Men i detta läge är det ju mer äventyrligt att inte satsa för att få igång jobb och en bättre och hållbar infrastruktur. Jag skrev också under sommaren två debattartiklar i Expressen och UNT om mer satsningar på järnvägen och Vänsterpartiets politik för en fungerande järnväg. Debattartikeln i Expressen handlade om hur vi kan göra det mer förmånligt att semestra med tåg. Du kan läsa dem och en rapport från Almedalen på min blogg, emma.wallrup.v-blog.se.

Nu sätter det igång ordentligt efter sommaren. Budgetförhandlingarna är igång och förhandlingsgruppen bollar med oss i Partistyrelse och riksdagsgrupp för fullt. Jag får inte dryfta något ännu men kan säga så mycket att det ser ut att bli en budget som tar flera steg åt rätt håll. Men det är viktigt att förmedla att detta är en början till att styra båten rätt. Vi ska göra allt vi kan för att stärka välfärden och miljöarbetet igen så att det blir det skyddsnät vi värnar om att det ska vara. Men det kommer att ta tid, detta är det viktigt att förklara för väljarna. Det går åt rätt håll och vi ska skynda men det kommer ändå att ta tid att återställa de enorma behov som råder inom allt från socialtjänst till skydd för ohemula hyreshöjningar till att polis och äldrevård och sjukvård ska fungera som är värdigt vårt land. Tyvärr, men revorna är så stora i välfärden idag. Mycket fungerar alldeles utmärkt, men det råder fortfarande som vi alla vet helt oacceptabla brister på en hel rad områden inom välfärden som tyvärr också drabbar oss när vi är som mest utsatta i livet. Detta samtidigt som lyxbåtarna tornar upp sig som flervåningshus i Öregrunds hamn och vi ser hur klyftorna ökart och de rika blivit rikare här i Sverige pga högervindarna som har blåst. Vi kämpar för att få med oss MP och S på en ökad omfördelning och mer pengar till välfärden i förhandlingarna. Mer information om budgeten kommer senare.

Vi lyfter också miljön högre upp på Agendan i höst. Detta mycket tack vare den Eko-ekomotion som vi ju startade här ifrån Uppsala län tillsammans med några miljöaktiva medlemmar och fick med oss flera andra län på. Jag har ju suttit med i programgruppen för det Ekologiska-ekonomiska programmet och nu kommer det bli en hel del utåtriktat arbete kring rapporten. Jag kommer att delta i två seminarier på Vänsterdagarna i anslutning till miljö och eko-eko. Bland annat ett om hur kommunerna kan arbeta med dessa frågor. Det kommer bli flera aktiviter i riksdagen och även utbildningstillfällen i länet så håll utkik.

I övrigt satte det i gång förra veckan för mig med föredrag om demokratimetoder för att stärka en social och ekologiskt hållbar samhällsutveckling genom att fånga alla medlemmars/ medborgares erfarenheter bättre, i Söderhamn. Samt debatt om 74 tons lastbilar.

Ta gärna kontakt med mig om det är någon fråga du tycker är viktigt att driva på för i riksdagen eller i Partistyrelsen och om det är något studiebesök du tycker det skulle vara värdefullt om jag gjorde. Jag vill ha mycket mer dialog med alla medlemmar i länet, så välkommen att höra av dig!

Emma Wallrup

[email protected]

Skriv en kommentar