Nyheter

Vänsterpartiet slår ett slag för trådbussen!

Spårbuss

Vänsterpartiet i Uppsala län lämnar idag in en motion med förslag att utreda alternativet med trådbussar i Uppsala. Nyligen presenterades kostnadsuppgifter för spårvagnstrafik i Uppsala. Kostnaden för ca 20 km hamnade på mellan 5,7 och 8,7 miljarder kronor. Det är stora pengar och stora investeringar där den framtida finansieringen är osäker. Ett beprövat alternativ är trådbussen. Den används allt mer i stora städer runt om i världen. Moderna trådbussar är tystare och mer flexibel än spårvagnen, är mer miljövänlig och har nästan samma kapacitet och låga driftskostnad. Anläggningskostnaden för ett trådbussystem ligger på ca 10 miljoner kronor per kilometer jämfört med spårvagnens närmare 400 miljoner kronor och en trådbuss är hälften så dyr i inköp som en spårvagn. Med den enklare och billigare anläggningen kan trådbussar startas upp betydligt snabbare. Anläggningen är också enkel att flytta om man behöver nya linjesträckningar samtidigt som strömnätverket kan lägga grunden för en framtida spårvagnssatsning.

– Ska vi hitta snabba och bra lösningar för en bättre kollektivtrafik behöver vi titta på alla alternativ, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet.

– Klimathotet kräver att vi snabbt kommer igång med miljövänligare kollektivtrafik och som samtidigt bidrar till bättre tillgänglighet, säger Emma Wallrup, riksdagsledamot och ledamot i landstingets kollektivtrafiknämnd.

Skriv en kommentar