Nyheter

Malin Björk vald till vice ordförande i vänsterns partigrupp i EU

Idag konstituerades Europaparlamentets vänstergrupp Förenade Europeiska Vänstern/Nordisk Grön Vänster. Till ordförande valdes Gabi Zimmer från tyska Die Linke. Malin Björk, Vänsterpartiets nya europaparlamentariker, valdes till en av tre ordföranden. Gruppen har i och med valet växt med nästan 50 procent och har nu även en helt jämn könsfördelning.

– Vi står inför enorma utmaningar. Rasism, ökande fattigdom, massarbetslöshet, och inte minst kvinnofientliga politiska krafter växer i Europa. Därför är Vänstern så viktig. Vi representerar en annan politik där människor, miljön, och välfärden sätts i centrum, inte marknaden och bankerna, och vi kommer ta fajten med storföretagen inom ramen för EU/USA handelsavtalet. Vi är den tydligaste gröna och vänsterfeministiska rösten i Europaparlamentet, säger Malin Björk.

De andra två viceordförandena är Patrik Le Hyaric från Front de gauche, Frankrike och Neoklis Sylikiotis från Akel, Cypern. Tillsammans ska de fyra fungera som ett kollektivt ledarskap för gruppen.

Förenade Europeiska Vänstern/Nordisk Grön Vänsterhar efter valet växt från 35 till 52 medlemmar med en helt jämn könsfördelning.

Skriv en kommentar