Nyheter

Vänsterpartiet föreslår en Lex Veolia

I samband med riksdagens partiledardebatt föreslog idag Jonas Sjöstedt att en ny regering efter valet ska genomföra en arbetsrättslig offensiv, en Lex Veolia.

– Orsaken till den pågående strejken är en rad förändringar som skett på den svenska arbetsmarknaden. Förändringarna har rejält förskjutit balansen mellan arbetsgivare och löntagare. Det är uppenbart att arbetsrätten nu måste anpassas till den nya verkligheten och att det behövs en arbetsrättslig offensiv. Vi kallar den Lex Veolia eftersom Veolias agerande på Öresundstågen så tydligt visar hur arbetsmarknaden har förändrats, säger Jonas Sjöstedt.

Vissa saker kan ändras omedelbart medan annat är sådant där en ny regering snabbt ska sätta igång ett arbete. Den nya situationen på arbetsmarknaden skapar ett behov av många olika arbetsrättsliga förändringar.

– Anställda ska inte kunna sparkas godtyckligt vid entreprenörsövergångar och visstider ska inte kunna staplas i all oändlighet. Vi vill att kommuner och landsting systematiskt arbetar mot dumpning av löner och villkor vid upphandling. Genom att skriva in sådant i avtalen skulle stora försämringar räknas som avtalsbrott. Det är mycket som behöver göras för att komma till rätta med den ökade otryggheten.

 

Vänsterpartiet vill att en ny regering omedelbart:
1. Tar bort anställningsformen ”Allmän visstid” som ger arbetsgivaren helt fria händer att anställa under osäkra former, utan att motivera det.

2. Begränsar arbetsgivarens rätt att stapla olika osäkra anställningsformer på varandra under lång tid. En sammanlagd maxgräns på två år (under en femårsperiod) för den som är anställd, alldeles oavsett under vilken icke-fast anställningsform, ska gälla. Därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

3. Tar bort möjligheten att använda bemanningsföretag för att gå runt företrädesrätten till återanställning, det vill säga att företag säger upp personal och ersätter med bemanningsföretag.

4. Inför bestämmelser som innebär att det inte ska vara tillåtet för arbetsgivare att ersätta permanent arbetskraftsbehov med bemanningsföretag.

Vänsterpartiet vill att en ny regering snabbt sätter igång ett arbete för att:
5. Stärka det fackliga vetot i Medbestämmandelagen (38-40§§). Facket måste bland annat få möjlighet att stoppa anlitande av uthyrningsföretag som bedriver social dumping.

6. Stärka LAS och MBL vid upphandlingar, för att skydda mot godtyckliga uppsägningar vid övergång mellan entreprenörer.

7. Skärpa lagen om offentlig upphandling, så att det tydliggörs att krav på kollektivavtal kan ställas.

Vänsterpartiet vill i kommuner, landsting och regioner se till att:
8. Den offentliga sektorn vid sina upphandlingar systematiskt ska arbeta för att motverka dumpning av löner och villkor. Det innebär utöver krav på kollektivavtalsenliga villkor också tydliggörande att betydande förändringar av anställningsvillkor inte ska kunna göras hur som helst utan att detta kan ses som avtalsbrott. Det gäller till exempel ändring av tjänstgörings¬grader från heltid till deltid och omvandling av fasta tjänster till visstider.

Skriv en kommentar