Nyheter

Vänsterpartiet stödjer strejkande tågpersonal

I Skåne står många tåg och bussar stilla sedan 250 lokförare och tågvärdar tagits ut i strejk av fackförbundet SEKO. Konflikten gäller framförallt anställningsvillkoren. Facket menar att arbetsgivaren Veolia försöker förvandla heltidsanställningar till timanställningar och konflikten bröt ut när Veolia sade upp 250 tågvärdar.
–Vänsterpartiet stödjer de strejkande fullt ut. Vi kan aldrig acceptera den utveckling som sker när staten tar sitt ansvar från skattefinansierad verksamhet som läggs ut på entreprenad. Kommersiella vinstintressen får inte gå före schyssta villkor och trygga anställningar, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att den aktuella konflikten i Skåne mellan Veolia och SEKO bara är ett av många exempel på en försämrad situation inom transportsektorn på svensk arbetsmarknad, där arbetsgivarna hänsynslöst flyttat fram sina positioner och medvetet försöker försämra villkoren för de anställda. – Vi vill skärpa kraven för offentlig upphandling. Kommersialiseringen och uppstyckningen av järnvägen håller på att leda till en ohållbar och ovärdig situation. Vi vill också sätta en tydlig gräns för användandet av olika former av visstidsanställningar. Nu är det dags att sätta emot och tydligt markera att detta inte är ett acceptabelt beteende på svensk arbetsmarknad.

 

För mer information:

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V) 070- 370 64 26 eller
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Skriv en kommentar