Nyheter

En politik som gynnar studenterna måste komma från vänster

Debattartikel i Ergo, 2014-03-19.

Att moderata riksdagsledamöter dundrar in i ERGO och påstår att alliansens politik är en bra politik för studenter, är både klumpigt och provocerande, skriver företrädare för Vänsterns studentförbund och Vänsterpartiet.

Den 20 februari föreslog moderaterna en sänkning av studiebidraget med 300 kronor, ett förslag som fick studenterna att storma. Protester ordnades över hela landet, uppslutningen var bred. Den 13 mars fick vi beskedet att man inte tänker sänka studiebidraget, en tillfällig lättnad. Att nu moderata riksdagsledamöter dundrar in i ERGO och påstår att alliansens politik är en bra politik för studenter, är både klumpigt och provocerande.

De moderata representanterna hävdar att alliansen har stärkt studenternas ekonomi och hänvisar till CSN:s senaste rapport. Denna konstaterar förvisso att fler studenter jämfört med året innan upplever att deras ekonomiska situation ”går ihop”, men rapporten konstaterar också att drygt 30 procent av studenterna upplever deras ekonomiska situation som dålig. Kan man vara nöjd över sådana siffror, där en tredjedel av studenterna upplever att de inte får sin ekonomiska situation att gå ihop?

Man hänvisar också till att man har höjt bostadsbidraget för studenter. Generöst! Men vart ska studenterna bo? Med den bostadspolitik som vi ser idag, tvingas alltfler ta oschyssta andrahandskontrakt till ockerpriser, något som möjliggjordes av regeringens reform om möjligheten att ta ut högre andrahandshyror. Att höja bostadsbidraget löser inte bostadsbristen. Vi måste helt enkelt bygga mängder av nya, billiga och funktionsanpassade hyresrätter. Bostadspolitiken är ett stort problem för studenterna och urholkar deras ekonomi.

Till sist nämns också möjligheten för studenter att jobba mer vid sidan av. Men det är långt ifrån alla som har den möjligheten. Att studera är en heltidssysselsättning och ska också betraktas som en sådan. Man ska kunna studera på heltid med tillräckligt god ekonomi utan att behöva stressas av att jobba vid sidan av. Många studerande upplever besvär som stress, trötthet och sömnproblem på grund av deras ekonomiska situation. Kvinnor upplever sådana besvär betydligt oftare än män, enligt CSN:s rapport.

Den borgerliga regerings misslyckade arbetsmarknadspolitik har dessutom lett till färre arbeten. Vad spelar det för roll om man höjer fribeloppet om det inte finns några jobb? Den höjda fribeloppsgränsen har inte haft någon effekt på de studerandes ekonomiska situation, detta syns i CSN:s rapport. Istället borde vi höja bidragsdelen av studiemedlen. Då minskas inte bara stress och oro utan också den framtida skuldbördan för studenterna som ibland kan vara avskräckande, särskilt för dem från studieovana hem.

Alliansens politik är en politik som gynnar en redan gynnad samhällsgrupp, där ungdomar från studieovana hem stängs ute och de med rika föräldrar premieras. Så skapas ett elitsamhälle där ens arv och socio-ekonomiska bakgrund avgör vad som är möjligt.

Vi menar att en politik som verkligen gynnar studenterna måste komma från vänster. Den måste komma från vänster eftersom det enda sättet att finansiera billiga och funktionsanpassade studentbostäder är genom skattesubventioner och eftersom höjda studiebidrag måste finansieras genom skatter. Men då måste de allra rikaste lätta på sina plånböcker och det skär hårt i allianspolitikernas hjärtan.

Under den b  orgerliga regeringstiden har klassklyftorna ökat, vilket naturligtvis påverkar även studenter. För att bekämpa de ökande klyftorna behövs en riktig vänsterpolitik som ger alla en rejäl chans i livet!

Kanie Korshed, kårfullmäktigeledamot (VSF) och kommunfullmäktigekandidat (V)

Jeannette Escanilla, distriktsordförande och riksdagskandidat, Vänsterpartiet (V)

Rikard Engblom, ordförande för Vänsterns Studentförbund (VSF) i Uppsala

Jeannette Escanilla profil

Jeannette Escanilla, foto Niklas Almsjö

Kanie Korshed

Kanie Korshed

Rikard Engblom

Rikard Engblom

 

Skriv en kommentar