Nyheter

Byt utrikespolitik efter valet!

-Vänsterpartiet är tydliga, vi vill byta regering 14 september. Men för oss kommer det inte räcka att Carl Bildt packar ihop sina flyttkartonger på Utrikesdepartementet. Vi vill också byta kurs i svensk utrikespolitik.

När Hans Linde i onsdags deltog i riksdagens utrikespolitiska debatt utdelade han skarp kritik mot den sittande regeringen och utrikesminister Carl Bildt i synnerhet. Det gäller inte minst biståndspolitiken, den alltmer urholkade alliansfriheten och det gäller vapenexporten.
– Under den borgerliga regeringens sex första år vid makten sålde man vapen till diktaturen Saudi-Arabien för mer än 4 miljarder, grannlandet Förenande Arabemiraten har under samma period köpt svenska vapen för 1,7 miljarder och Pakistan har man beväpnat för 7 miljarder kronor, konstaterade Hans Linde.
– Men det räcker nu. Vi vill att nästa regering tar fram en ny skarp lagstiftning för svensk vapenexport som tydligt och utan undantag förbjuder vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Hans Linde var mycket tydlig med att Vänsterpartiet vill att nästa regering ska föra en utrikespolitik grundad i solidaritet och han pekade på att de ekonomiska klyftorna ökar snabbt; idag äger de 85 rikaste personer lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste på jorden
– Kvinnor och män världen över som känner fattigdomen, hungern och förtrycket i sin vardag ska veta att de har en allierad i vårt land.
Hans Linde tog också upp kapitalflykt, fackliga rättigheter, erkännande av Palestina och Västsahara och att Vänsterpartiet vill se ett Sverige som aktivt engagerar sig i försöken att hitta en politisk lösning på de väpnade konflikterna i Syrien, Afghanistan, Colombia och Somalia.

Dagens stora utrikesnyhet var givetvis Ukraina, och Hans Linde tog upp den allvarliga situationen där.
–  Vi vill att Sverige står upp för samarbete och dialog med EU:s södra såväl som östra grannskap och låter arbetet för de mänskliga rättigheterna väga tyngre än snäva egenintressen i Egypten och Tunisien, såväl som i Ukraina, Kaukasus och Vitryssland. Det understryker inte minst den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina.

I sitt anförande underströk Hans Linde  att Vänsterpartiets utrikespolitik innebär en feministisk utrikespolitik. Nästa regering bör tillsammans med civilsamhället ta fram en ny och skarp svensk handlingsplan för FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.  Också HBTQ-perspektivet fanns givetvis med.
– Vi vill att de modiga hbtq-aktivister som världen över slåss för sin rätt att uttrycka sin sexualitet, könsidentitet och könsuttryck ska känna att de har en vän i Sveriges nästa regering. Samtidigt som vi upprörs över utvecklingen i Ryssland och Uganda, så har biståndet minskat de senaste åren till just de organisationer som arbetar med hbtq-frågor.

Mot slutet av anförandet riktade sig Hans Linde till (S) och Urban Ahlin och menade att socialdemokraterna nu står inför ett vägval.
– Utan samarbete med andra partier kan ni inte styra det här landet. Om ni väljer att regera med borgerliga partier kommer ni inte kunna föra en utrikespolitik grundad i solidaritet, jämställdhet och fred. Och därför är frågan är till Urban Ahlin – ska ni erkänna Palestina tillsammans med Folkpartiet? Ska ni värna den militära alliansfriheten med Jan Björklund? Eller ska ni försöka förbjuda vapenexport till diktaturer tillsammans med Centern?
– Ett starkt Vänsterparti är garanten för att valet den 14 september inte bara innebär att vi byter statsråd på Utrikesdepartementet – utan att vi också lägger grunden för en självständig svensk utrikespolitik grundad i solidaritet, rättvisa och jämställdhet.

Skriv en kommentar