Nyheter

Jeannette Escanilla i Vänsterpartiets partistyrelse

Vänsterpartiets kongress pågick 10-12 januari på Münchenbryggeriet i
Stockholm. Under tre dagar beslutade 225 ombud från hela landet om
grundstrategin inför EU-valet och riksdagsvalet, om val av ny
partistyrelse och mycket annat.
Under lördagen valdes partistyrelse för Vänsterpartiet. Jeannette
Escanilla från Uppsala var en av de 22 personer som valdes in som
ordinarie ledamöter partistyrelsen.
– Det känns så klart mycket hedrande att väljas in i partistyrelsen och
jag ser fram emot uppdraget och att fortsätta jobba för ett
regeringsskifte och ett mer solidariskt samhälle, säger Jeannette Escanilla.

Partikongressen är partiets högsta beslutande instans mellan kongresserna.
Den leder verksamheten och fattar beslut om partiets politiska inriktning.
Partistyrelsen består av ledamöter och suppleanter. Partiordföranden är
direktvald av kongressen. Alla andra förtroendeuppdrag utses inom
partistyrelsen. Verkställande utskottet (VU) består av sju ledamöter som
utses inom partistyrelsen.
– Nu ser vi fram emot ett valår och regeringsskifte och Vänsterpartiet
står starkare än på länge. Vänsterpartiet vill få bort vinsterna ur
välfärden och skapa en välfärd som människor kan lita på, säger Jeannette
Escanilla.

Förutom att Jeannette Escanilla valdes in i partistyrelsen valdes Emma
Wallrup som femte ersättare. Kongressen fastslog även Vänsterpartiets
lista till EU-parlamentsvalet i maj. Ilona Szatmari Waldau står på plats
14 och Emma Wallrup på plats 32.

Skriv en kommentar